„Majanduskeskkonnast tingitud ehitusturu kiired muutused on jätkunud, raskendades sektoris tegutsevate ettevõtete ja teiste seotud majandusharude kasvuplaane ning piirates nende tegutsemisjulgust. Keeruliste oludega toimetulek ja ehitusmahtude langus on märksõnadeks enamiku valdkonna ettevõtete jaoks,“ märgib ettevõte.

Kolmandas kvartalis vähenes Nordeconi müügitulu ligi 15% 76,6 miljoni euroni ning puhaskasumiks kujunes 1,226 miljonit eurot (III kv 2022: -1,4 miljonit).

Kontserni käesoleva aasta III kvartalit ning tervikuna 9 kuud iseloomustavad müügitulu langus, kasumlikkuse paranemine ning teostamata tööde portfelli kasv, märgib ettevõte.

Kontserni 2023. aasta 9 kuu müügitulu oli 200,4 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise perioodiga vähenes ligikaudu 16%. Müügitulu vähenemine mõlemas segmendis, hoonete segmendis 15% ja rajatiste segmendis 20%, on Nordeconi sõnul ootuspärane ning on tingitud ehitusmahtude langusest turul. Kuigi kontsern on käesoleval aastal olnud uute lepingute sõlmimisel edukas, siis olulist mõju need aruandeperioodi müügitulule veel ei avaldanud.

Kontserni kasumlikkus on vaatamata keerulistele turutingimustele paranenud. Olulist mõju kasumlikkusele avaldab kontsernis 2022. aastal alustatud ja 2023. aasta I poolaastal lõpule viidud rajatiste valdkonna reorganiseerimine. Läbi dubleerivate tegevuste kaotamise on muudetud ressursside kasutamine efektiivsemaks ning seeläbi parandatud kasumlikkust. N

ordeconi kontserni brutokasum 2023. aasta 9 kuuga oli 8 770 tuhat eurot, moodustades 9 kuuga 4,4% (9 kuud 2022: 2,2%) ning III kvartalis 5,3% ( III kvartal 2022: 2,3%).

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2023 oli 251 155 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 33%. 2023. aasta 9 kuuga sõlmiti uusi lepingud kokku 303,8 miljoni euro väärtuses, seal hulgas III kvartalis 95,3 miljoni euro väärtuses.

Ehitushind kerkis taas

2022. aastal tõusis ehitushinnaindeks aastases võrdluses 17,8% ning tõus on jätkunud ka 2023. aastal. Vahepealne, II kvartalis toimunud ajutine ehitushinna langus on III kvartalis taas asendunud tõusuga. Käesoleva aasta III kvartalis tõusis ehitushinnaindeks võrreldes II kvartaliga 0,3% ning eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,2%.

2023. aastat mõjutab ettevõtte sõnul enim kõrge inflatsiooni tagajärjel ja hüppeliselt kasvanud intresside keskkonnas järsult langenud kindlustunne teha investeeringuid. Samal ajal on jätkunud tööjõukulude kiire kasv. Need asjaolud hoiavad langenud nõudluse keskkonnas tagasi ehitushindade alanemist.

Nordeconi aktsia on langenud 2023. aasta alguse tasemele ning maksab 0,68 eurot.