Tallinna strateegiakeskus teatas täna toimunud ettekandel, et linnahalli ümbritsev ala on unikaalne ning selle terviklik arendamine pakub võimalust rikastada Tallinna ja luua kõigile elujõuline ja kaasahaarav keskkond.

Visiooni järgi tuleks praeguse linnahalli kohale konverentsikeskus ja kontserdimaja. Lisaks kerkiksid Vanasadama rajooni uus raamatukogu, kultuurikilomeeter, rannapromenaad ja talisupluskeskus. Linnapea kinnitas, et arendustegevusega ei hakata pihta enne seda, kui paigas on kindlad koostööpartnerid. Tallinna hinnangul on plaani maksumus vähemalt 330 miljonit eurot ja projekt võiks valmida 2035. aastaks.

Kuigi Tallinna linn linnahalli lammutustegevust plaani raames ei kinnitanud, viitas ettekandel esile toodud ajajoon, et 2028. aastaks on planeeritud lammutustegevus. Võib eeldada, et selle all mõeldi linnahalli lammutamist.

„Tallinna suurem eesmärk võiks olla see, et meil on olemas visioon, mille alusel suudame kokku panna tegevusplaane 10–20 aastaks,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Linnahalli projekti kallal on linn töötanud üle kahe aasta.

Kõlvarti sõnul pole veel teada, kas linnahalli asemele kerkib uus hoone või rekonstrueeritakse vana ehitis. „Projektiga tahtsime näidata, et strateegiakeskusel on kompetents,“ lausus Kõlvart ja kinnitas, et võimaliku arendajaga käivad linnal juba läbirääkimised.

Linnahalli tulevikku arutati Kai kunstikeskuse auditooriumis suuremas vestlusringis. Tutvustati ettekujutust, missugune peaks olema linnahalli ja selle ümbruse tulevik.