Organisatsiooni näo loovad selle töötajad

Hoiame inimesi nende tööd väärtustades. Üks, mida võime kindlalt öelda meie liikmeskonna kogemusest: käesoleval ajal pole võimalik väga selgelt eristada töötaja tööelu ja töövälist elu. Tööandja peab sellega arvestama.

Töö tegemiseks on meil palju vabadust. Õppejõud peab saavutama õpiväljundid ja tagama üliõpilase kõrge rahulolu, muus osas on ta oma tegevustes üsna vaba. Koroonaperioodil alanud kaugtöö on muutunud paindtööks. Meil on valdavalt tehnikavaldkonna õppejõud, kelle jaoks e- ja hübriidõpe on kõrgkooliõppe loomulik osa. Näiteks on õppejõul võimalus salvestada teoreetilised loengud endale sobival ajal ja üliõpilane saab ise valida, millal neid vaatab. Iseseisvat e-õpet täiendavad reaalajas toimuvad praktikumid, kodutööd, rühmakohtumised, konsultatsioonid ja lõpuks eksamid, et saavutada maksimaalsed õpieesmärgid.

Traditsiooniline õpe auditooriumi ees seisva ja valemeid tahvlile kirjutava professoriga enam ei tööta. Üliõpilased ootavad personaalset lähenemist − see nõuab loomingulisust ja kastist välja lahendusi, mida põimõpe paremini soosib. Suur osa meie üliõpilastest on tööl käivad tudengid, kes sageli omandavad oma teist ja kolmandat kõrgharidust, ning pereinimesed, kes on otsustanud inseneriks õppida. Neile individuaalsete õpiteede pakkumine nõuab hoopis teistsugust õppe- ja töökorraldust.

Paindlikke kokkuleppeid saame sõlmida ka töötaja elulistest vajadusest sõltuvalt – neid arvestades sätime loenguplaani, nihutame vajadusel töö algus- ja lõpuaegu ning korrigeerime töökoormust. Eriti kõrgelt hindavad sellist paindlikkust väikeste laste vanemad.

Sirle Suviste, Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi juhtivlektor ja kolme lapse ema:

„Mulle meeldib, et ei ole kohustust istuda töö juures enda töötunde täis. Tööd saab teha ka kodukontoris. Üliõpilaste ees tuleb tundides kohal käia, kuid muid tegevusi on võimalik ka kodus teha, kui näiteks tekib vajadus planeerida päeva sisse mingid käigud lastega. Minu aine koosneb loengutundidest ja praktikumidest. Tööandjaga kokkuleppel ja minu enda soovil sai loenguid läbi viia e-õppena Moodle’is ning praktikumides käisin, beebi kõhul. Õnneks tegi beebi koostööd ja ei seganud mind ega üliõpilasi. Minu palvel ei sätitud praktikumitunde varahommikuteks ega hilisõhtuteks.“

Sirle Suviste e-kursused on korduvalt pälvinud riikliku kvaliteedimärgise ja saanud tudengite ülipositiivse tagasiside.

Organisatsioonikultuur soosib avatud infovahetust ja üliõpilaste algatusi

Paindlikkuse kõrval mõjutavad töötaja rahulolu kindlasti ka organisatsiooni suhtlemiskliima, infoliikumise korraldus, arenguvõimalused ja mitmed muud tegurid. Nii neid kui ka paljusid teisi käsitletakse põhjalikult ka peresõbraliku tööandja programmis.

Programmi ja selle jätkutegevuste viieaastasel teekonnal oleme töötajate soove kuulda võttes teinud mitmeid parendusi. Näitena võib tuua kasutajasõbraliku sisesuhtlusplatvormi GuavaHR, mis aitab meil operatiivselt infot vahetada ning kus sisuloomes saavad osaleda kõik töötajad. Samuti oleme loonud eraldi puhkealad, mis võimaldavad tööst ja õppimisest hingetõmbeaega võtta. Igapäevases kasutuses on massaažitoolid, terviserada, spordikeskus jõusaali, võimla ja rühmatreeningute ruumiga, kus endale sobiliku tegevuse leiab ilmselt iga töötaja ja üliõpilane.

Üliõpilaste algatustest võiks eraldi välja tuua iganädalase taskuhäälingu „Õhinapõhine“, mille on hästi omaks võtnud kogu liikmeskond. Selles arutletakse eluolu, õppimise ja muude päevakajaliste tegevuste üle.

Tallinna Tehnikakõrgkooli podcast

Fookuses nii tervis kui ka haridus

Lisaks füüsilise tervise hoidmisele pöörame tähelepanu töötajate ja üliõpilaste vaimsele heaolule. Traditsiooniks on saanud novembrikuised vaimse tervise hoidmisele suunatud tegevused. Näiteks eelmisel aastal toimunud heaolunädalal said tudengid ja töötajad osa loengutest, töötubadest ja praktilistest treeningutest. Selle aasta heaolunädalal pöörame erilist tähelepanu meeste tervisele.

Me oleme unikaalsed oma üle 3000-pealise liikmeskonna tõttu, kuhu kuuluvad üliõpilased, õppejõud ja tugitöötajad. See on mitmepalgeline ja väga erinevate isiksuste kooslus. Ainuüksi vanuseline ja professionaalse kogemuse diapasoon on muljetavaldav: alates 70ndates professoritest äsja ülikooli lõpetanud noorteni. Tallinna Tehnikakõrgkoolis tahame anda kõigile võimaluse. Meil loevad oskused, haridus, sära silmas ning tegelik tahe asju teha. Õpetava ja arutleva organisatsioonina toetame ka enda töötajate hariduse omandamist. Näiteks pakume doktoriõppes olijatele võimaluse maksimaalselt end õpingutele pühendada.

Eelmainitud tegevuste mõju hindame järjepidevalt rahuloluküsitlustega, mida korraldame üliõpilaste ja töötajate seas. Rahulolu kõrgkooli üldise õhkkonna ning töö- ja õpikeskkonnaga on kasvavas trendis.

Vaata ka meie kõrgkooli tutvustavat videot ja loe lähemalt peresõbraliku tööandja märgise programmist.

Jaga
Kommentaarid