SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang ütles, et kui klient soovib investeerimise eesmärgil välismaale kinnisvara osta ning jääb sealjuures ise püsivalt edasi elama Eestisse, siis selleks otstarbeks on võimalik taotleda hüpoteeklaenu.

„Hüpoteeklaen on kinnisvara tagatisel laen, mille kasutamise otstarve ei ole piiritletud. Laenu tagatiseks peab siiski olema Eestis asuv kinnisvara ning laenusumma võib moodustada kuni 60% tagatise turuväärtusest,“ selgitas Hallang. Nagu ikka laenude puhul, sõltub ka hüpoteeklaenu maksimaalne suurus täiendavalt laenuvõtja sissetulekute suurusest, teistest kehtivatest finantskohustustest ning igapäevastest kuludest. Hallangu sõnul analüüsitakse iga laenuprojekti eraldi ning laenuotsus tehakse kõiki asjaolusid arvesse võttes.

Kui aga laenuvõtja soovib soetada kinnisvara, et kolida püsivalt välismaale, siis sellisel puhul SEB kinnisvara ostmiseks finantseeringut ei paku. Hallangu sõnul võib sellisel juhul pöörduda ka välisriigi kohaliku panga poole, ent laenu saamise võimalused ja tingimused sõltuvad paljuski konkreetse riigi nõuetest ja seadusandlusest. „Lisaks peab arvestama, et ka kinnisvara omandamiseks võivad välisriigi kodanikule olla seadusandlusest tulenevalt eritingimused. Laenu saamisel on oluline see, kas kohalik pank aktsepteerib sissetulekut ainult kinnisvara asukoha riigist või ka väljaspool seda, ning kas laenu antakse puhtalt tagatise vastu eeldusel, et omafinantseeringu osakaal on piisavalt suur,“ selgitas Hallang, millega peab välisriigi panka laenusooviga pöördudes arvestama.

Hallang tõi välja, et ka Eestis tegutsevatel äriühingutel on võimalik välismaale kinnisvara soetada. Sarnaselt eraklientidega saab ka siin laenu tagatiseks olla ainult Eestis paiknev kinnisvara ning võimalik laenusumma suurus sõltub eelkõige ettevõtte põhitegevuse rahavoost ja Eestis asuva kinnisvara turuväärtusest. Üldises vaates peavad ettevõtted, kes plaanivad välismaale kinnisvara osta, olema hästi kapitaliseeritud ning tugeva rahavooga oma põhitegevusest.