Kõlvarti hinnangul ei saa linnahalli sellisele kujule tahes-tahtmata jätta, sest peagi hakkab see lagunema. Midagi kindlalt hoone kohta veel otsustatud ei ole, sest osapooli on palju ja linnahall kuulub ka riigikaitse alla. Samuti on hoone Muinsuskaitse objektidest.

Linnahalli koha peale plaanib Tallinna linn rajada konverentsikeskuse ja kontserdimaja, mida oleks Kõlvarti sõnul keeruline teostada, kui hoone jääks praegusele kujule.