Kui fondi puhasväärtuse määramiseks võtta aluseks EfTEN Real Estate Fund aktsia raamatupidamislik puhasväärtus, oleks EfTEN United Property Fund teeninud III kvartalis 330 tuhat eurot puhaskasumit.

Madala finantsvõimenduse taseme ja suhteliselt suure investeerimata kapitali tõttu on viimase aasta jooksul aset leidnud intressimäärade tõus avaldanud EfTEN United Property Fund’ile väiksemat negatiivset mõju võrreldes paljude teiste Euroopa ja Balti riikide kinnisvarafondidega, märgib fond aruandes.

„Euroala nõrga majandusaktiivsuse püsimisel pole lähikvartalites tõenäoliselt oodata Balti riikide majanduskasvu taastumist. Sellises olukorras muutub ärikinnisvara sektoris järjest olulisemaks objektide täituvus ja üüritulu hoidmine. Uute üürnike leidmine ja olemasolevate säilitamine on üha aeganõudvam ja kulukam (nõudes sageli objektide ümberehitusi jms). Suurima surve all on erinevad büroopinnad, kus süvenev n.ö kodust töötamine hoiab nõudlust viimaste aastate madalaimana. EfTEN United Property Fund’i portfell on nn look-through põhimõttel hajutatud 45 ärikinnisvara hoone vahel (lisaks on fond investeerinud Uus-Järveküla elurajooni arendusse ja läbi usaldusfondi EfTEN Residential Fund’i kolme üürimajasse), mille vakantsus oli III kvartali lõpus alla 5%,“ lisas fond.

2023. aasta III kvartalis EfTEN United Property Fund uusi investeeringuid ei teinud ning jätkas olemasoleva investeeringute portfelli juhtimist. Fondi tütarettevõttele kuuluvas Uus-Järveküla elurajooni arenduses jätkus III kvartalis klientide suur huvi mais ja juunis müüki tulnud paarismajade suhtes. Septembri lõpu seisuga olid kliendid broneerinud 11 müügis olnud 16st paarismajast. Arenduse esimese etapi 86 ridamaja valmimine on planeeritud IV kvartali lõppu ja I kvartali algusesse.

EfTEN United Property Fund’i varade maht oli 30.09.2023 seisuga 26 355 tuhat eurot (31.12.2022: 27 472 tuhat eurot), millest septembri lõpu seisuga moodustavad 79% pikaajalised investeeringud (31.12.2022: 67%).

EfTEN United Property Fund on kaasanud kapitali kokku 25,466 miljonit eurot, millest 2023. aasta septembri seisuga on investeerimata 6,8 miljonit eurot. Kõik olemasolevad investeeringud toimivad hästi ja hetkel ei ole näha, et need vajaksid tavapärasest kõrgemaid kapitalisüste.

EfTEN United Property Fundi osak on alates 2023. aasta algusest langenud ligi 14% ning maksab 8,2 eurot.