Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes septembris töötleva tööstuse tegevusalade lõikes tööstustoodangu maht enamikes harudes. Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvas põlevkiviõli (6,6%) tootmine ning masinate ja seadmete remont ja paigaldus (0,6%). Olulisematest tegevusaladest vähenes enim elektroonikaseadmete (30,3%) tootmine, mis on tingitud eelmise aasta septembri kõrgest võrdlusbaasist. Suurematest tegevusaladest vähenes ka puidu töötlemine (12,4%), elektriseadmete (16,6%), metalltoodete (8,4%) ja toiduainete tootmine (3,0%) ning ehitusmaterjalide tootmine (19,0%).

Võrreldes 2022. aasta septembriga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük 2023. aasta septembris jooksevhindades 11,5% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule langes 11,8% ning müük ekspordiks 11,3%.

66,9% töötleva tööstuse toodangust müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid toodangu mahud 2023. aasta septembris võrreldes augustiga tööstuses kokku 2,9% ning töötlevas tööstuses 3,0%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta septembriga 48,8%, soojuse tootmine 19,8%.