Kuigi kolmandas kvartalis töötleva tööstuse tootmismahu langus aastases võrdluses veidi aeglustus, oli see jätkuvalt väga sügav. Septembris vähenes tootmismaht aastases võrdluses 11% ja see langus on viimastel kuudel uuesti süvenenud. Ligikaudu pool septembrikuisest kukkumisest tuli kahest tegevusalast – elektroonika- ja puidutööstusest. Samas oleks töötleva tööstuse tootmismahu langus viimastel kuudel süvenenud ka ilma nende tegevusaladeta.

Selle aasta esimese üheksa kuuga on töötleva tööstuse tootmismaht vähenenud aastases võrdluses 11%. Ligi kolmandik langusest on tulnud puidutööstusest, millele järgnevad üsna sarnaste osakaaludega ehitusmaterjalide ja metalltoodete ning elektroonika-, keemia- ja mööblitööstuse tootmismahu vähenemine. Need tegevusalad moodustasid selle aasta esimese üheksa kuuga ligi kolmveerandi kogu töötleva tööstuse tootmismahu langusest.

Kui juulis ja augustis töötleva tööstuse tootmismaht kuises võrdluses isegi kasvas, siis septembris pöördus see taas langusesse, vähenedes augustiga võrreldes 3%. Kuises võrdluses tuli ligi kolmveerand tootmismahu vähenemisest neljast tegevusalast – elektroonikatööstusest, elektriseadmete tootmisest, masinate ja seadmete tootmisest ning lennukite remondist ja hooldusest. Viimase tegevusala tootmismahud ongi väga kõikuvad.

Töötleva tööstuse lähiaja väljavaade on kahjuks veel halb. Kui töötleva tööstuse tootmismaht kasvaks järgnevatel kuudel kuises võrdluses viimase kümne aasta keskmise tempoga ehk 0,2% , mis praegu paistab isegi optimistlik, taanduks selle majandusharu tootmismahu aastane langus välja alles järgmise aasta juuniks. Kui kuises võrdluses kasvaks tootmismaht keskmiselt protsendi võrra, taanduks langus välja alles järgmise aasta aprilliks. Sellist keskmist kasvu oleme aga viimati näinud ainult kahel aastal – 2010 ja 2021, mil majandus väljus kriisist.

Tootmise väljavaade on pessimistlik

Välisnõudlus eesolevatel kuudel pigem nõrgeneb. Eesti tööstuse kindlustunne jätkab halvenemist ning ettevõtete tootmise väljavaade on jätkuvalt väga pessimistlik. Samuti on käesolevas kvartalis halvenenud veelgi ettevõtete hinnang oma konkurentsivõime kohta nii sise- kui ka välisturul. Halvenenud konkurentsivõime võib aga pidurdada tootmise ja ekspordi taastumist, kui välisnõudlus millalgi paranema hakkab. Kuigi tõusnud intressimäärad vähendavad jätkuvalt nõudlust, on need tõenäoliselt juba tippu jõudnud. Kuue kuu euribor on näiteks viimase kuu jooksul juba tasapisi allapoole tulnud. Samuti on reaalpalk Eestis juba kasvamas ja see peaks hakkama mõningase viitajaga tarbimist suurendama. Selle eelduseks on aga majapidamiste kindlustunde paranemine.

Töötleva tööstuse kogukäive väheneb juba alates märtsist ja käesoleva aasta esimesel poolel langes selle majandusharu kasumlikkus (kasumi osakaal käibes) kiiresti, jõudes seitsme aasta taguse vastava näitaja lähedale. Töötleva tööstuse ettevõtete jaoks muudab tootmismahtude ja käibe pikaajaline langus ning kasumlikkuse vähenemine tööjõukulude hoidmise, rääkimata nende suurendamisest, üha keerulisemaks.