Kuigi pensionireformiga tehti raha vabaks ja paarsada tuhat kogujat võtsid raha pensioni teisest sambast välja, siis soovin meelde tuletada, et pensioniks kogumine on väga selgelt eesmärgipärane kogumine – pensioniks. Kiidan kõiki neid, kes süsteemis raha edasi koguvad ja oma pensionipõlve kindlustavad ning minu edasine jutt ongi mõeldud Teile.

Tuleva aasta jaanuarist saab esitada avaldusi II samba sissemaksete tõstmiseks 2% pealt kas 4% või 6% peale. Riik jätkab kõikide valikute puhul 4% lisamist, seega II samba kogutav summa on edaspidi koos riigi poolse panusega 6%, 8% või 10%. II samba maksete tõstmisel on eesmärgi täitmise perspektiivist väga tugev mõju: II sambast lahkumisel saad karistatud esmalt priske tulumaksuga ning tagatipuks ei lubata Sul järgmised 10 aastat süsteemiga taasliituda. Muidugi on alati võimalus kolmandasse sambasse hakata koguma, kuid seal on teise sambaga võrreldes kaks probleemi:

  1. III sammas ei anna riigipoolset 4% brutopalga suhtes nagu II sambas saad

  2. III sammas tagastab sulle tulumaksu, mis ei ole tegelikult võit, vaid kaotus II sambaga võrreldes

Nii paraku on, et kolmanda samba puhul riik lisaks mitte midagi ei anna. Teises sambas lisanduv 4% on aga selgelt raha, mis on minu pensionikontol ja ma võin seda raha pensioni investeerimiskonto kaudu investeerida ise mulle sobivatesse aktsiatesse kui selline vajadus peaks tekkima.

Vaigistan koheselt teise samba kriitikud, kes ütlevad, et teises sambast loobumisel koguneks esimesse sambasse rohkem raha. Tähendab, parandan, raha asemel ütlen lubadusi. Esimeses sambas ei ole raha, vaid seda makstakse riigile tasutavatest maksudest ning esimene sammas on selgelt seotud minu usaldusega, et riik suudab maksutulu koguda ja mulle piisavalt pensioni maksta. Vaadates aga viimase viie-kuue aasta riigivalitsemist, siis peale sellist laamendamist on minu usaldus riigi vastu juba üpris väikene. Ma usaldan sammastes olevat rahasummat oluliselt rohkem iseenda pensioni perspektiivis.

II sambas liigub raha kohe turule

Mis puutub kolmanda samba põhilisse argumenti: „saad sissemaksetelt tulumaksu tagasi“, siis see on õige väide, kuid investeerimise perspektiivist kasutu. Üldiselt tuleb nentida, et turul oldud aeg on väärtuslikum kui turu ajastamine. Inglise keeles kõlab see oluliselt elegantsemana: Time in the market is more important than timing the market. Järelikult peaks pensionikoguja eesmärk olema võimalikult kaua turul olla, et raha saaks oma tööd teha.

Minu isiklik valik on tõsta teise samba summa esimesel võimalusel 6% juurde

Teise samba sissemaksed käivad maksueelselt ehk sealt tulumaksu tagasi ei saa. Võrdsustamaks kolmandat sammast teisega ja motiveerida kolmandasse sambasse raha koguma mõeldi välja tulumaksu tagastamine kolmanda samba sissemaksetelt. Sellisel juhul oleks tegu just kui olukorraga, kus sissemaksed kolmandasse sambasse toimuvad maksude eelselt. Paraku on siin ajaline nihe ehk jaanuaris 2023 sissemakstud rahalt saad tulumaksu tagasi umbes märtsis 2024. Rohkem kui aasta hiljem. See on aga aeg, mil teise samba raha on täies mahus turgudele investeeritud.

Kui 2024. aasta märts kätte jõuab ning lõpuks saadki suurema summa korraga tagasi, siis mis on omakorda see tõenäosus, et kogu tulumaksutagastuse kohe uuesti kolmandasse sambasse suunad?

Minu isiklik valik on tõsta teise samba summa esimesel võimalusel 6% juurde. Teise sambasse minev raha ei jõua mulle kunagi pangakontole ning ma ei näe selle äravõtmist. Majanduslikult keerulisematel hetkedel võin kolmanda samba sissemakseid edasi lükata, kuid teise sambaga sellist muret ei ole. Võti on maksete automatiseerimises.

Teise samba puhul olen kohanud ka väiteid, et „jätan 2% peale, sest siis on riigipoolne 4% automaatselt 200% rohkem kui ise panema pean“. Unustame aga siinkohal ära, et me ei konkureeri riigiga ning puudub vajadus maksimeerida riigipoolset toetust oma ühe sissemakstud euro kohta, vaid koguma pensioniks võimalikult palju vara. Teine sammas, tänu oma paindumatusele, lubab eesmärgiks oluliselt paremini raha koguda. Kolmanda samba paindlikkus aitab eesmärgile kaasa, kui suudame ennast kontrollida. Igal juhul alusta teisest sambast pihta ning kui sellega asjad maksimaalselt korras, siis hakka kohe kolmandasse sambasse koguma!