Touchpointi arendustiimist jätkab 13 liiget TextMagicu toote meeskonnas ning grupp jätkab ligi 90-liikmelisena. Tegemist on strateegilise otsusega, mida mõjutavad nii muutuv majanduskeskkond kui ka tarkvaraturg.

Touchpointi toote arendusse on seni investeeritud rahaliselt ligi 6,5 miljonit eurot. Projekti jätkamisel oleks igakuine rahaline väljaminek hinnanguliselt 400 tuhat eurot. Touchpointi bilansiline jääkväärtus on ligi 23,5 miljonit eurot.

Juhtkonna hinnangul ei vasta toode lansseerimise eel suure tõenäosusega turuosaliste ootustele ja täiendavate kulude vältimiseks on otsustatud edasine arendustegevus peatada. Küll aga kasutame võimalust osaliselt integreerida Touchpointi funktsioonid TextMagicu tootesse, mis aitab tõsta TextMagicu toote väärtuspakkumist ja kasutajamugavust.

Projekti peatamise ja meeskonna vähendamisega seotud ühekordsete väljaminekute summa on esialgsel hinnangul ligi 300 tuhat eurot. Nimetatud otsusega kaasneb Touchpointi vara allahindamise vajadus, millel on otsene mõju aruandeperioodi kasumile ja omakapitalile. Projekti mõju analüüs on koostamisel ja allahindluse summa täpsustamisel. TextMagic lubab avaldada esimesel võimalusel börsiteates kajastatud asjaolude mõju majandustulemustele.

TextMagic AS jätkab TextMagic SMS-platvormi ning Voo veebilehtede ja e-kaubanduse platvormi arendustegevustega. TextMagic AS juhatus soovib rõhutada, et käesolev börsiteade ei mõjuta negatiivselt grupi teisi tooteid ning nende kasumlikkust. Otsuse tulemusena prognoositav rahavoo positsioon grupis tugevneb.

TextMagic lõpetab toote arenduse, mille jaoks börsi kaudu raha kaasati

2021. aastal tõdes ettevõte, et börsilt kaasab TextMagic raha uue teenuse Touchpoint loomiseks, mida juht nimetas ka üheks järgmise paari aasta suurimaks rahaliseks riskiks. „Kui ta ei hakka kiirelt kasvama, käivet suurendama, siis tegime halva investeeringu.“ Kuid selleks, et ettevõte uuele tasemele viia, on vaja uusi tooteid ja lahendusi, märkis Vaikmaa toona.

„Idee on selles, et Touchpoint sobiks kasutada müügitiimis, turundustiimis ja klienditeenindustiimis, et tekiks nii-öelda 360 kraadi kliendivaade ja iga osakond saaks toimetada ja teha oma asju. Üks teeb turundust, teine müüki ja kolmas vastab müügipäringutele ning teeb klienditeenindust. Iga funktsiooni jaoks oleks muidu vaja kolme eraldi teenust, touchpoint proovib teha kõiki kolme asja,“ märkis Vaikmaa. Touchpoint võimaldanud ettevõtetel integreerida erinevad suhtlus- ja kommunikatsioonikanalid (SMS, kõned, emailid, sõnumirakendused) ühte keskkonda.