Endisele nõukogude sõjaväelennuvälja territooriumile ehitatav Raadi jaam võtab enda alla üle 100 hektari ning selle plaanitav võimsus on ligi 100 MW. Kuna päikesepaneelide tehnoloogia on pidevas arengus, ehitatakse esimeses etapis välja 10%. Estiko Grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul tuleb Raadi päikesejaam eriline, sest selle keskele on planeeritud kaitsealuste taimeliikide hoidmiseks rohealad. Lisaks rajatakse päikesepaneele ümbritsev aed selliselt, et väikeloomad saaksid alale vabalt liikuda. “Raadi päikesejaama rajamisega annab Estiko omapoolse panuse Eesti energiajulgeoleku suurendamisse,“ rõhutas Neinar Seli.

Estiko Energia võitis Maa-ameti hoonestusõiguse konkursi päikeseelektrijaama ehitamiseks 2018. aasta sügisel. Estiko Energia juhataja Ain Tammvere sõnul viibis jaama ehituse algus erinevatel põhjustel. „Näiteks vajalikke raadamistöid sai teha vaid külmunud pinnasega, aga esimesel talvel ei külmunud Raadil maapind ära. Samuti võttis planeeritust rohkem aega sinna aastatega kogutud vanade rehvide utiliseerimine,“ selgitas Tammvere. Estiko Energia soovis möödunud aastal osaleda ka Eleringi korraldatud vähempakkumisel. „Kuna konkursi üks tingimus oli, et päikesejaama ehitusega pole veel alustatud, pidime meiegi ootama,“ lausus Tammvere.

Neinar Seli ja Ain Tammvere lõid kaks päeva tagasi esimese vaia maasse Eesti suurima päikesepargi ehitusel.

Uus jaam hakkab elektrienergiat võrku andma järgmise aasta suvel. „Ülejäänud pargiga käib arendustöö edasi, sest me tahame seal kasutada kõige kaasaegsemat tehnoloogiat. Ehitame nii, et tehnoloogia ja keskkond saaksid koos toimida,“ sõnas Tammvere, kelle sõnul teeb Estiko Energia koostööd ka Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Maaülikooliga. Estiko Grupi tegevjuht Kristo Seli lisab, et maailmas kasutatakse päikesejaamade rajamisel aina rohkem innovaatilisi lahendusi, näiteks paneele, mis pööravad ennast vastavalt päikese liikumisele. Ka Raadil vaadatakse tema sõnul uute lahenduste poole, mis võimaldavad tootmist oluliselt suurendada.

Raadi päikesepargi rajamise peatöövõtja on Smartecon, kes on Estiko Energiaga teinud erinevas suuruses päikeseelektrijaamu alates 2018. aastast. Esialgsel hinnangul läheb Raadi päikesepargi esimene etapp maksma 6 miljonit eurot. Töid finantseeritakse Estiko oma vahenditest ja pikaajalise laenuga.

Estiko Energia pikaajalisem plaan on hakata Raadi jaamas toodetud roheenergiat väärindama jaama juurde rajatavas vesinikutehases tootes rohevesinikku. Seda plaanitakse muuhulgas kasutada Tartu linnatranspordis. Kogu Raadi päikesepark peaks valmima 2025. aasta suvel.