Delfi Ärileht avaldab president Karise kõne täismahus:

Austatud ettevõtjad!

See on tõsi - Meil ei ole mõtet seada endale madalamaid sihte, kui need, millest suudame unistada. Kõik ei pruugi õnnestuda ega pea alati täide minema. Kindlam on panna latt madalale, kuid nii ei saavuta me kunagi seda, kuhu jõuda võiksime. Me ei saagi teada, kas oleksime hüpanud kõrgemale. Osal neist, kes ei julge kõrgele hüpata, jääb ületamata ka madal latt. Veidi unistamist, lootust ja optimismi käib alati edu juurde.

Positiivne ootus tuleviku ees on eriti oluline keerulistel aegadel nagu praegu. Analüütikud räägivad sellest, kuidas ettevõtjate ootused on uuringute alusel langenud ja tulevikku nähakse mustades värvides. Me ei tohi aga unustada, et puhtalt metoodiliselt mõõdetakse selliste uuringutega järgmise kolme kuu või parimal juhul järgmise aasta arengut. See, mis tuleb kolme või viie või kümne aasta pärast, on meie enda teha.

Kes ei usu kasvuvõimalustesse, see ei investeeri. Ja kes ei investeeri, sel ei realiseeru kasvuvõimalused sõltumata sellest, kas need võimalused eksisteerisid pelgalt unistustes või olid päriselt olemas. Optimismita jäävad igal juhul võimalused kasutamata, sest nii on kindlam. Kindlad valikud ei vii aga unistusteni. Kui ei oleks optimistlikke unistajaid, siis poleks meil tänaseid tehnoloogiaettevõtteid ega ükssarvikuid.

Jätan täna rääkimata sellest, kuidas võiks valitsus teha meie ettevõtluskeskkonda paremaks või leevendada välisinvestorite võimalikku hirmust siia tulla. Selleks ei ole aega ja koht ei ole vist ka õige. Tahaksin aga tuua välja kolm põhjust, miks võiksime praegusest majanduslangusest tulla läbi paremini kui eelmistest.

Esiteks kehtib meie puhul sama, mis eelmistes kriisides. Just muutlikud ajad on need, millega toimetulemisel on Eesti ettevõtted olnud alati väga edukad. Neid iseloomustab paindlikkus ja kiire kohanemisvõime; oskus pöörata takistused kasvuvõimalusteks ja leida kiiresti uusi turge.

Teiseks on meil nüüd üle kolmekümne aasta kogemust, kuidas oma majandust ja ettevõtteid turumajanduslikus keskkonnas juhtida. Kõigis varasemates kriisides on seda kogemust olnud vähem. Usun, et paljud on eelmistest kriisidest õppinud ja see aitab meil uutega paremini toime tulla.

Kolmandaks on aja jooksul laienenud meie rahvusvahelised kontaktid, sealhulgas seosed rahvusvaheliste rahastamiskanalitega. See kindlustab meile stabiilsema rahastuse kui varasemates kriisides ja aitab paremini toime tulla. Ka asjaolu, et kriisi ajal saab riik planeerida ligi 3% defitsiidiga eelarvet, peegeldab seda, et meie ligipääs maailma rahastuskanalitele ja seeläbi majanduslik olukord on väga erinev sellest, mis oleks toimunud kriisides 15 või 30 aastat tagasi.

Seega tasub olla mõõdukalt optimistlik. Kõigile langustele on varem või hiljem järgnenud kasvuperiood. Selle kasvuperioodi edu sõltub aga meie endi otsustest ja julgustest unistada.

Soovin õnne kõigile tänastele auhinna saajatele. Edu ja optimismi teile kõigile.

Suur tänu!