See on firma jaoks rekordiline varu: varasem rekord pärines 2021. aasta septembrist, mil raha ja raha ekvivalente (lihtsamas keeles lühiajalised ja likviidsed investeeringud, nii-öelda raha lähendid) oli kokku 149,2 miljardit dollarit.

Valdav osa rahast on pargitud USA lühiajalistesse võlakirjadesse, mille pealt teenitakse ka intressi. Kui eelmise aasta lõpus omas Berkshire Hathaway 92,8 miljardi dollari ulatuses selliseid võlakirju, siis septembri lõpu seisuga oli nende maht kasvanud 126,4 miljardi dollarini. See on ka tulus raha hoidmisviis, kuna nende tootlus on kerkinud enam kui 5% peale.