Kriisist kriisi purjetamine võib kõikuma lüüa ka pealtnäha kõige turvalisemad alustalad. Koroonapandeemia, Vene-Ukraina sõda ja taevasse kõrgunud intressid on lühike loetelu viimase paari aasta muredest.

Kuhjunud probleemide taustal pole sugugi erakordne ka olukord, kus justkui raudkindlana näiv pank paneb „pillid kotti“. Üks eredamaid - ja ka mastaapsemaid - näiteid lähiminevikust on kindlasti 2008. aasta Lehman Brothersi krahh, mille pankroti korral jäi ettevõttest võlgasid järele ligi 600 miljardi dollari väärtuses.

Üks näide ajaloost on näiteks Versobank AS-i. Nimelt andis Finantsinspektsioon 2018. aasta märtsis teada, et Versobank AS on rikkunud seadusest tulenevaid nõudeid rahapesu ja terrorismi tõkestamise valdkonnas. Seejärel tunnistati panga tegevusluba kehtetuks. Seal raha hoiustanud ja väärtpabereid omanud kliendid...