Oktoobri alguses oli registreeritud töötuid 48 700, kuu esimene pool oli üllatavalt rahulik ning töötute arv püsis samal tasemel. Kuu lõpp tõi töötuid juurde, aga ka see on suhteliselt tavapärane. Veidi üllatavad olid kuu viimased päevad, mis tõid suure osa kogu kuu töötuse kasvust. Kuu lõpuks oli registreeritud töötute arv tõusnud 50 300ni ja töötuse määr on 7,5%. Kas selline töötuse kasv on enneolematu? Kindlasti mitte. Kas see on üldises majanduslanguses pigem hea märk? Kahjuks ei saa ka seda öelda. Seega on õigus nii neil, kes ütlevad pessimistlikult – töötus kasvab, kui ka neil, kes leiavad optimistlikult, et tööturg on tugev.

Probleem on uue töö leidmine

Tänavust oktoobrit tasub kindlasti võrrelda varasematega. Üldiselt on oktoobris olnud töötute arvu kasv 1000 + inimest. Tänavune sarnaneb kõige enam aastaga 2019, mil registreeritud töötute arv kasvas oktoobris 1500 inimese võrra. Kui vaadata, mille arvelt kasv sel aastal tuli, siis on selgelt näha, et probleem on uue töö leidmine. Kuu jooksul ei tulnud töötukassasse arvele enneolematult palju uusi inimesi, mitmel kuul on tulnud arvele enam inimesi, probleem on pigem uue töö leidmine. Ehk siis töö leidmine on muutunud raskemaks ja seetõttu on ka töötus kasvanud.

Oluline indikaator tööle liikumisel on uued lisatud tööpakkumised. Hea uudis on see, et töötukassa töövahendusportaali lisati oktoobris rohkem tööpakkumisi kui septembris. See on suhteliselt haruldane, sest tavaliselt on see vastupidi olnud. Kahjuks ei ole see rohkem oluliselt rohkem – uusi tööpakkumisi lisati 4300, umbes 300 võrra enam kui kuu varem. Varasemate oktoobritega võrreldes saab aga tõdeda, et tänavune oktoober püsis samal tasemel, erand on tööpakkumiste rekordaasta 2021, aga see oli ka aasta, mis ilmselt jääb pikaks ajaks ületamatuks.

Lisatud tööpakkumiste puhul torkab silma, et jätkuvalt on probleeme töötlevas tööstuses, majandusharus, kus töötab väga palju inimesi ja kuhu on alati töötajaid otsitud. Otsitakse ka praegu, kuid on selgelt näha, et tööpakkumisi on üha vähem. Oktoobris lisati töötlevas tööstuses üle 500 uue tööpakkumise, kevadel oli see number 900 ringis. Väikese üllatuse pakkusid aga info ja side valdkonna ettevõtted, kes lisasid kuu jooksul töötukassa töövahendusportaali oluliselt rohkem tööpakkumisi, kui viimastel kuudel. Otsitakse nii traditsioonilisi IT valdkonna töötajaid, kui ka müügijuhte ja haldureid, mis loodetavasti on märk sellest, et sektor vaatab julgelt tulevikku.

Ligi 20 koondamisteadet

Kollektiivsete koondamiste statistikas saab samuti välja tuua nii häid kui halbu uudiseid. Halb on see, et esmaste teadete arv jätkas kasvu ja oktoobris esitati töötukassale ligi 20 koondamisteadet, mis on ka tänavune rekord. Hea uudis on see, et koondatavate arv rekordit ei püstitanud – kaotatakse umbes 390 töökohta. Seda on vähem kui jaanuaris, märtsis, aprillis ja ka septembris.

Raskustes valdkondades muutusi pole – juba aasta jagu on kollektiivseid koondamisi kõige rohkem töötlevas tööstuses, nii oli see ka oktoobris.

Kõik koondamised ei ole aga teadupärast kollektiivsed koondamised, mistõttu tasub vaadata ka teisi näitajaid. Kasvanud on nende inimeste hulk, kelle töösuhe on lõppenud koondamisega, oktoobris tuli töötukassasse arvele ligi 1300 inimest, kelle töö oli otsa saanud koondamise pärast – arvele on jõudnud inimesed Veriffist ja Eurorast ning Stora Ensost. Kindlasti on see oluline info tööandjatele, kes plaanivad värbama hakata.

Lähikuude prognoosi oktoobrikuu näitajad muutma ei sunni, järgmise 3–4 kuu jooksul jätkab registreeritud töötus kasvu. Seniste näitajate põhjal võib prognoosida, et kasv on pigem lauge, juhul kui majanduses ei tule ette ootamatuid sündmusi. Töötuse tipp jääb uue aasta esimesse kvartalisse, mil töötuid on kuni tänasega võrreldes 5000–6000 võrra enam.