Tehisintellekti kasv on olnud märgatav ning võimalust kasutatakse iga päev kogu maailmas. Oma töös kasutab AI-lahendusi lausa 84% vastanutest, neist iga päev 37%, selgus Deeli läbi viidud uuringust. Seega võib ka AI rollide kasv tunduda ootuspärane, kuid selle laienemise tegelik määr on tõeliselt erakordne.

Septembri lõpus oli Deeli platvormil üle 5000 aktiivse AI, andmeteaduse ja tarkvaraarenduse valdkonna lepingu, mis sõlmitud enam kui 2100 erineva organisatsiooniga üle ilma – aastaga on selle sfääri ametitele palkamine tõusnud 59%.

Uued ametikohad

Tasub märkimist, et IT-valdkonda on lisandunud positsioonid nagu AI arvutinägemise insener (ingl k AI Computer vision engineer), kes aitab programmidel töödelda visuaalseid andmeid ning vajaduse järgi ära tunda erinevaid objekte, ja AI-koolituste juht (AI training lead), kelle igapäevatöö hõlmab tehisintellekti treenimist kasutaja sisendite mõistmiseks ja otsuste tegemiseks.

Palkamisel domineerisid Ameerika Ühendriigid, kellele järgnesid Kanada, Ühendkuningriik ja Saksamaa. Töötajaid tehisintellektiga seostuvatele ametikohtadele palgati aga enim Kanadast, millele järgnevad riigid nagu India, Hispaania, Saksamaa ja Suurbritannia.

Palgad on piirkonniti erinevad, kuid tehisintellekti kasvust sai kõige rohkem kasu Ladina-Ameerika, kus keskmine palk kasvas aasta jooksul tagasihoidlikult, kuid püsivalt – septembris 2022 oli see keskmiselt 5500 eurot kuus ja septembris 2023 juba 5680 eurot. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis oli 2022. aasta septembris keskmine palk 7800 eurot ja aasta möödudes on see tõusnud vaid veidi, olles 2023. aasta septembris keskmiselt 7850 eurot.

Vajadus leida tööjõudu kiirelt

„Leian, et teineteist täiendavad trendid on võimaldanud tehisintellektil puudutada kõiki maailmanurki. Näiteks murdis AI kasutuselevõtu kiirus traditsioonilised värbamise tõkked üle maailma, tingides vajaduse leida tööjõudu kiirelt ja võimaldades täna saada ka infot kohalike võimaluste kohta tööturul vaid paari klikiga,“ kommenteerib Deeli Ida- ja Kesk-Euroopa turgude laienemise juht Liina Laas.

„Praegu juhib valdkonda, mis toetab AI arengut maailmas, Kanada, aga Ameerika Ühendriigid on kohe kannul. Leian, et ka Eesti võiks siin aktiivsem olla ja oma ekspertiisiga toetada nii AI, andmeteadust kui ka tarkvaraarendust globaalselt,“ lisab ta.

Deeli statistika pärineb perioodist september 2022 – september 2023.