Riigikontrolör Janar Holm ütles, et kui võimsuse piisavuse probleeme ei lahendata, on risk, et elektri hind tõuseb tasemele, mis on ühiskonnale vastuvõetamatu. Nii võimaliku elektrinappuse kui ka äkiliste hinnatõusude riski maandamiseks vajalike otsuste langetamist pole aga võimalik edasi lükata, sest energeetikaarendus on aja- ja rahamahukas.

„Kui kiiremas korras ei tehta otsuseid, kuidas tagada ressursside piisavus aastal 2027 ja eelkõige pärast 2030. aastat, tekib oht, et elektri hind tõuseb tasemele, mis hakkab mõjutama tarbijate heaolu ja saab takistuseks ka majanduse arengule,“ hoiatati täna riigikogule üle antud aruandes.