Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse tõhustab käibemaksupettuste vastast võitlust piiriüleses e-kaubanduses.

Seadusega kehtestatakse makseteenuse pakkujatele kohustus säilitada piiriüleste maksete saajate kohta käivad andmed ja edastada need kord kvartalis maksuhaldurile, kui maksete koguarv ühe saaja kohta ületab 25 makset kvartalis. Maksuhaldurid edastavad andmed Euroopa Liidu kesksesse elektroonilisse makseteabesüsteemi.

Seadus on seotud Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb liikmesriikidel üle võtta ja rakendada järgmisest aastast.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 ja vastu 14 Riigikogu liiget.

Riigikogu nimetas Eesti Panga nõukokku uued liikmed

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsusega „Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ nimetati uuteks Eesti Panga nõukogu liikmeteks valdkonna asjatundjad Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Ivi Proos seoses valdkonna asjatundjate Ivi Proosi, Enn Listra ja Rein Minka volituste lõppemisega.

Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan, mis koosneb esimehest, riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 68 ja vastu 14 Riigikogu liiget, erapooletuid oli 1.