Ametile esitati konkureerivad taotlused Liivi 1 ja Liivi 2 aladele meretuuleparkide arendamiseks. TTJA kontrollis kõiki esitatud taotlusi vastavalt ehitusseadustikus toodule ning saatis need arvamuse avaldamiseks ka asjaomastele riigiasutustele.

Liivi 1 ja Liivi 2 mereala enampakkumistele kvalifitseerusid osalema kõik seitse konkureeriva hoonestusloa taotluse esitanud ettevõtet: OÜ Utilitas Wind, Liivi Offshore OÜ, Aker Offshore Wind Europe GmbH, VIRU KEEMIA GRUPP AS, Sunly Wind OÜ, Edel Offshore Wind OÜ ja UAB „Ignitis Renewables Projektai 6“.

Kuivõrd oksjonile kvalifitseerus seitse ettevõtet, siis ehitusseadustik näeb ette kohustust läbi viia enampakkumine.

Huvi on suur

„On hea meel tõdeda, et huvi meretuuleparkide arendamise vastu on suur. Nüüd, kui kõik arendajad on kvalifitseerunud enampakkumistel osalema, saame alustada nende läbiviimisega. Soovime osalejatele palju edu!“ sõnas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kristi Talving.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul ei panusta taastuvenergia tootmisesse investeerimine üksnes kliimaeesmärkidesse, vaid annab kindlustunnet ka ettevõtetele.

„Rohepööre ei koosne ainult kohustustest, vaid see annab võimaluse anda meie majanduse kasvule uus hoog. Eesti jõulised sammud taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise suunas on selge sõnum nii meie ettevõtetele kui rahvusvahelistele investoritele, et Eesti on koht, kus arendada rohelise energiaga kaasaegset tööstust,“ sõnas Riisalo.

Kokku ligi 200 km2

Liivi 1 ja Liivi 2 merealad asuvad Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Ruhnu saarest loodes. Liivi 1 ala suurus on 77,7 km2 ja selle alghind on 1 165 500 eurot. Liivi 2 ala suurus on 114,9 km2 ning selle alghind on 1 723 500 eurot. Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Liivi 1 alal vahemikku 770–1525 MW ja Liivi 2 alal vahemikku 990–2150 MW.

Enampakkumised võidavad kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tasunud ettevõtjad, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest.