Riigikontrolli värske raport ütleb, et viimase 10 aasta jooksul ei ole sisuliselt tehtud mitte midagi, et Eestis oleks tagatud elekter varustuskindluse mõttes ja et ka hind oleks konkurentsivõimeline. „Selle üle saab otsustada iga inimene ise, kes selle eest vastutab,“ vastas Michal küsimusele, kes olukorra eest vastutab.

„Esimese stuudio“ saatejuht Liisu Lass küsis Michalilt, kas ta endal tunneb vastutust, sest energiapoliitika otsuseid tehti ka Michali majandusministriks oleku ajal.

„Kindlasti tunnen. Minu ajal näiteks tehti otsus loobuda senistest taastuvenergia skeemidest, nagu need varasemad olid, mis olid maksumaksjale selgelt liiga koormavad ja jõuda tänasesse vähempakkumise süsteemi, mis toob meile uusi taastuvvõimsusi maksumaksjale odavamalt. Nii, et see on tegelikult positiivse tulemusega vastutus,“ vastas Michal.

„Riigikontrolli raport põhineb Eleringi eelmise aasta varustuskindluse raportil. Väga palju sellest, mida riigikontrolör nimetab, on kas ühes või teises etapis juba töös või tegemises,“ kommenteeris Michal.

Loe pikemalt ERR-i portaalist.

Riigikontrolli vastulause: Kliimaministeerium pole seni kordagi viidanud, et elektriauditi andmed oleks vananenud

Esiteks, kindlasti ei maininud Kliimaministeerium poolteist kuud tagasi Riigikontrolli auditile faktikontrolli tehes, nagu oleks Riigikontrolli andmed vananenud. Ka ei viidanud Kliimaministeerium vananenud andmetele eelmisel nädalal varustuskindluse auditi teemalise suhtlemise käigus.

Kui aga poole nädala jooksul on lahendused Eesti energeetika muredele tekkinud ning on selgunud, kust tulevad tootmisvõimsused, mille võimalikele puudujääkidele tulevikus Eleringi varustuskindluse analüüs viitab, oleks see väga hea uudis. Auditi järeldus oli valdavalt küll see, et energeetikas üleöö uusi tootmisvõimsusi ega ka võrguühendusi ja salvestusvõimsusi ei teki.

Nagu kliimaminister ERRis eile ka viitas, tuleneb teadmine, et 2027. aastal võib tekkida probleem varustuskindlusega, Eleringi 2022. aasta varustuskindluse analüüsist, mis on hetkeseisuga teadaolevalt viimane. Samas pole mingit teadaolevat märki, et järgmine varustuskindluse analüüs peaks jõudma kardinaalselt erinevale järeldusele kui eelmine, kuna eeldused ei ole muutunud.

Nagu kliimaminister viitas ja Riigikontroll on ka välja toonud, on selle probleemi lahendamiseks alustatud strateegilise reservi jaoks riigiabi loa taotluse ettevalmistustega. Riigiabi luba aga ei ole veel Euroopa Komisjonilt saadud, samuti ei ole Riigikontrollile teadaolevalt probleemi kuidagi teisiti lahendatud. Kui selle kohta on uut informatsiooni, siis heal meelel sooviks ka Riigikontroll sellest lähemalt teada saada.

Teiseks, kliimaminister väitis eile ERRi Esimeses Stuudios, nagu oleks Riigikontroll väitnud, et taastuvenergia võimsusi Eestis juurde ei tule. Sellist väidet Riigikontrolli aruandes ei ole. Riigikontroll pole midagi seesugust väitnud.