Statistikaameti väliskaubanduse tiimijuht Evelin Puura märkis, et septembris vähenes eksport ja import märgatavalt peaaegu kõigis kaubagruppides. Sarnane kaubavahetuse vähenemine on toimunud kogu III kvartali jooksul.

„Kolmandas kvartalis oli langus suurem kaubavahetuses EL-i väliste riikidega. Eksport kolmandatesse riikidesse vähenes 41% ja import nendest 44%. Kõige enam vähenes mineraalsete toodete eksport ja import. Oluliselt vähenes veel elektriseadmete ning puidu ja puittoodete väljavedu ning metalli ja metalltoodete ja mehaaniliste masinate sissevedu,“ lisas Puura.

Kaupadest eksporditi septembris enim elektriseadmeid (13% Eesti koguekspordist), järgnesid puit ja puittooted ning transpordivahendid (kumbki 11%). Kõige rohkem ehk 214 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnes elektriseadmete ning puidu ja puittoodete väljaveo vähenemine vastavalt 86 miljoni ja 50 miljoni euro võrra. Ainsana suurenes transpordivahendite eksport Eestist 17 miljoni euro võrra.

Kodumaiste kaupade osatähtsus ekspordist kasvas aastaga ühe protsendipunkti võrra, moodustades tänavu septembris 65% Eesti koguekspordist. Eesti päritolu kaupade eksport vähenes septembris mullusega võrreldes 24% ja reeksport 26%. Kõige enam mõjutas kodumaisete kaupade väljaveo langust kommunikatsiooniseadmete, töödeldud kütteõlide ja saelaudade ekspordi vähenemine.

Eesti peamine ekspordipartner septembris oli Soome (16% Eesti koguekspordist), järgnesid Läti (14%) ja Rootsi (10%). Kõige rohkem vähenes kaupade eksport Eestist Lätti (106 miljoni euro võrra) ja Ameerika Ühendriikidesse (89 miljoni euro võrra). Lätti viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat ja Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid, sh kommunikatsiooniseadmeid.

Enim kasvas eksport Hollandisse ja Leetu, vastavalt 23 miljoni ja 16 miljoni euro võrra. Hollandisse viidi mullusest enam mineraalseid tooteid, sh põlevkivikütteõli ja Leetu sõiduautosid ja ravimeid.

Septembris imporditi kaupadest enim mineraalseid tooteid (14% Eesti koguimpordist), elektriseadmeid (13%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (12%). Kõige enam ehk 182 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import. Järgnesid mehaaniliste masinate ning elektriseadmete sisseveo vähenemine vastavalt 51 miljoni ja 44 miljoni euro võrra.

Impordipartneritest oli septembris esimesel kohal Soome (18% Eesti koguimpordist). Järgnesid Saksamaa (11%) ja Leedu (11%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid, sh maagaasi, Saksamaalt transpordivahendeid, sh sõiduautosid, ning Leedust mineraalseid tooteid, sh diislikütust.

Kõige enam vähenes kaupade import Lätist (61 miljoni euro võrra), Venemaalt (50 miljoni euro võrra) ning Belgiast (45 miljoni euro võrra). Nii Venemaalt, Lätist kui ka Belgiast toodi vähem mineraalseid tooteid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa