Tallinna Sadam tagab valmisoleku laevade vastuvõtmiseks LNG kail ning vastutab Pakrineeme sadama infrastruktuuri halduse ja hoolduse, laevaliikluse juhtimise ning vajadusel reostustõrje tööjõu eest. Pakrineeme sadama infrastruktuur ja vastutus selle nõuetele vastavuse eest kuulub EVKle, Tallinna Sadam täiendavaid varasid ei omanda ja vastutab ainult sadama opereerimise eest.

„Selle projektiga saab Tallinna Sadam anda oma panuse täna nii olulise Eesti energiajulgeoleku tagamiseks. Loodame, et LNG kai võetakse aktiivsesse kasutusse ja tulevikus saame seal laevu teenindada,“ ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

„Pakrineeme sadamat hakkame opereerima kaasaegselt kaugjuhtimise teel Paldiskist ja Muugalt, igapäevaselt ei ole kohapeal ühtki inimest ja me ei plaani sinna ka ühtki hoonet ega rajatist. Tallinna Sadamale täiendavaid kulusid projektiga ei kaasne, sadamateenuse osutamise tagame olemasoleva ressursiga,“ lisas Kalm.

„Eesti Varude Keskus on lubanud tagada LNG ujuvterminalide vastuvõtuvõimekuse Pakrineeme sadamas ning sadamateenuste leping on nendes ettevalmistustes üheks kandvaks nurgakiviks. Tallinna Sadamal on vajalik kompetents ja tehnika olemas ning Pakrineeme sadamaga seotud kulude optimeerimiseks on EVKle sellise teenuse sisse ostmine majanduslikult kõige mõistlikumaks lahenduseks,“ märkis Eesti Varude Keskuse juhatuse esimees Ando Leppiman.

Lepingu tähtaeg on neli aastat täiendava nelja-aastase pikendamisvõimalusega. Majanduslik mõju Tallinna Sadama müügitulule ja kasumile on ligi 0,3 miljonit eurot aastas (püsitasu), mille eest tagatakse infrastruktuuri haldamine ja hooldus ning alaline valmisolek laevu vastu võtta.

Püsitasule lisandub laevakülastuse korral täiendav tasu laevaliikluse juhtimise ja laevade sildumisega seotud teenuste osutamise eest. Laevade sildumisega seotud majanduslikku mõju Tallinna Sadamale ei ole hetkel võimalik hinnata, sest see sõltub, mis hetkest ja kui sageli laevad tulevikus Pakrineeme sadamat külastama hakkavad.

Sadama opereerimisteenust osutava ASi Tallinna Sadama kohustuseks on tagada Pakrineeme sadamakapteni ja turvajuhi ülesannete täitmine, tagada aluste teenindamine nii sildumisel kui kai ääres seismise ajal ning korraldada veeliiklust akvatooriumil ja sissesõiduteel. Lisaks hakkab riigilaevastik lepingu kohaselt haldama Pakrineeme sadama akvatooriumi navigatsioonimärke ning tagab valmisoleku teostada vajadusel reostustõrje- ja transporditeenust sadama akvatooriumis.