Abi jaguneb kolmeks – riigiabiks, nn kriisiabiks ja vähese tähtsusega abiks. Kogu summast moodustab riigiabi 339,4 miljonit eurot.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et seekord said kõige enam toetust taastuvenergia tootjad, samuti oli möödunud aastal märkimisväärne osa abist suunatud kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks. „Hea meel on, et võrreldes 2021. aastaga on kasvanud ka riigiabi maht teadus- ja arendustegevuseks, mida 2022. aastal anti kokku 26,4 miljonit eurot. Panustades energeetikasse ja teadusesse, luuakse alus uuele majanduskasvule,“ märkis Võrklaev.

Ministri sõnul on riigi tugi ettevõtlusele praeguses finantssituatsioonis eriti oluline. „Tänases keerulises majanduse seisus on igasugune rahasüst vastutsüklilise mõjuga ning otsime püsivalt võimalusi riigi ja Euroopa Liidu vahenditega panustamiseks. Eesti valitsussektori investeeringute tase SKP-sse on üks kõrgemaid Euroopa Liidus ning jääb kõrgeks ka järgneval neljal eelarveaastal,“ rääkis Võrklaev.

Suurimateks abi andjateks 2022. aastal olid AS Elering (20,5% abi kogumahust), Kultuuriministeerium (16,2%) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (14,5%). Riigiabi osakaal sisemajanduse koguproduktis vähenes 0,7 protsendipunkti võrra.

Riigiabi on igasugune valikuline eelis, mida antakse riigi, linna või valla vahenditest ettevõtjale ja mis kasvõi potentsiaalselt võib moonutada konkurentsi ning kaubandust Euroopa Liidus. Abiks võib olla näiteks toetus, sooduslaen, tagatis, kapitalisüst, maksuvabastus jne. Ettevõtjaks loetakse majandustegevusega tegelev isik sõltumata juriidilisest vormist.