Rail Balticu raudtee Eesti osa trassil käib ehitus vähemalt kümnel objektil. Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Anvar Salometsa kinnitusel on teist samapalju veel hankes või hanke ettevalmistuses. Raudteega ristuvaid rajatisi (viaduktid, ökoduktid, elektri- ja gaasirajatised) on ehituses praegu 65 miljoni euro eest. Peagi läheb ehitusse veel 39 miljoni euro eest objekte. Neile lisanduvad samuti nüüdseks juba ehituses olevad või lepinguga kaetud Ülemiste terminal ning sellega seotud taristu, Soodevahe ehitusbaas ja Kangru liiklussõlm.

Eesti osa ehitusmahud hakkavad olema 200 miljonit eurot aastas või veelgi enam, kinnitab Salomets. Raudtee-ehitusel tegutsevad peamiselt taristuettevõtted, kellel jääb riigi teede rahastuse vähenemise tõttu tööd vähemaks. Salomets aga märgib, et hoolimata teedeehituse rahastamise vähenemisest ei lange see päris nullini. „Pean võimalikuks probleemkohaks, et turul tekib küllastumine, kus ei pruugita tellimustega puhtfüüsiliselt enam toime tulla,“ ütleb Salomets Rail Balticu pakutavate ehitusmahtude kohta.