Euroopa Parlament võttis täna vastu resolutsiooni, milles tõdetakse, et Venemaale kehtestatud sanktsioonides esineb murettekitavaid lünki. Kuigi Euroopa Liit (EL) on kehtestanud Moskva režiimi vastu enneolematult laiaulatuslikud sanktsioonid, jätab nende jõustamine soovida. Samuti on märke, et kohati püütakse Venemaa majandus- ja tööstusbaasi strateegilist nõrgestamist ja sõjalise jõu vähendamist takistada.

Resolutsioonis nenditakse, et Venemaa suudab piirangutest, näiteks nafta hinnalaest, kõrvale hiilida. Ühtlasi märgitakse, et hüppeliselt on kasvanud Venemaa naftast valmistatud naftatoodete import Indiast ja teistest riikidest, mis on avanud Venemaa naftale tagaukse. Läänes toodetud kriitilise tähtsusega relvakomponendid jõuavad muu hulgas Hiina, Türgi, Araabia Ühendemiraatide, Kasahstani, Kõrgõzstani ja Serbia kaudu endiselt Venemaale. Lisaks müüvad isegi liikmesriigid Venemaale endiselt sõjalise tähtsusega sanktsioneeritud kaupu ning Aserbaidžaan ja teised riigid toimetavad väidetavalt salaja edasi Venemaa gaasi.

Euroopa Liit on endiselt Venemaa fossiilkütuste üks suurimaid kliente. Sisse ostetakse nii toru- kui ka veeldatud gaasi, lisaks kehtivad mitmesugused erandid toornafta ja naftatoodete impordile.

ELi turg tuleb Venemaa fossiilkütustele sulgeda

Parlament tahab, et EL ja liikmesriigid rakendaksid ja jälgiksid sanktsioone jõulisemalt ja koordineeritult ning töötaksid välja piirangutest kõrvalehoidmise ennetus- ja seiremehhanismi. Lisaks tahab parlament, et Venemaa naftaekspordi piiranguid jõustataks kooskõlastatumalt, ELi turg suletaks kõigile Vene päritolu fossiilkütustele ning sanktsioonid kehtestataks kõigile peamistele Venemaa naftaettevõtetele, Gazprombankile, nende tütarettevõtjatele ning nende juhatustele ja juhtkonnale.

EL peaks koostöös G7 riikidega alandama oluliselt Venemaa naftale ja naftatoodetele määratud hinnalange, kehtestama embargo Venemaa veeldatud maa- ja naftagaasi impordile ning keelama Venemaa naftast valmistatud kütuse ja muude naftatoodete impordi kolmandatest riikidest. Parlamendi hinnangul tuleks keelata ka Venemaa nafta ja veeldatud maagaasi transport läbi ELi territooriumi ning Venemaalt ja Valgevenest imporditavatele väetistele tuleks määrata hinna- ja mahupiirangud.

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid laiendama sanktsioone ning keelama Venemaalt pärit või Venemaa kaudu eksporditavate teemantide turustamise ja lihvimise ELis. Samuti peaksid nad uurima võimalusi konfiskeerida külmutatud Vene varad ja kasutada neid Ukraina ülesehitamiseks.