Tootmistulemust mõjutasid oluliselt uued ehituses olevate ning käesoleval aastal valminud uute tuule- ja päikeseparkide toodangud, mis andsid ligi kolm neljandikku lisandunud toodangust (+44,2 GWh võrreldes kogu elektritoodangu +60 GWh kasvuga).

Oktoobri keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 7,4 ja 8,3 m/s (võrdlusperioodil vastavalt 6,9 m/s ja 6,7 m/s).

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia oktoobri toodangumahud muutusid aastaga -8,3% ja +32,7% võrra. Erisuunaliste muutuste peamiseks põhjuseks oli pikem rikkeline seisak Broceni koostootmisjaama elektrienergia tootmise poolel, mis ei avaldanud mõju soojusenergia ega pelleti tootmisele. Rike kõrvaldati novembri alguseks.

Samas tootis ettevõte võrreldes möödunud aastaga oluliselt rohkem elektri- ja soojuseenergiat Iru jäätmeenergia elektrijaamas, mis aitas kompenseerida Broceni seisaku mõju – koostootmise segmendi summaarne elektrienergia toodang kahanes aastaga 1GWh võrra. Oktoobris toimusid ka Iru jäätmeenergia elektrijaamas lühemaajalised rikkelised seisakud mille ajal kasutasime kaugkütte soojusenergia tootmiseks maagaasi.

Oktoobri pelletitoodang püsis mullusega võrreldes stabiilsel tasemel ja moodustas 14 tuhat tonni.

„Sügistalvine tuuleenergia tootmise kõrghooaeg on saanud hea alguse. Tänu soodsatele ilmaoludele ja uutele tuule- ning päikeseparkidele tootsime oktoobris mullusega võrreldes enam kui poole võrra rohkem elektrit. Meie fookus on tootmisvarade töökindluse hoidmisel, et lõpetada aasta võimalikult kõrgete tootmistulemustega,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.