„Ega me ei saa üle ega ümber Ukraina sõjast – tegelikult päris suur hulk tuli ka Saaremaale,“ rääkis oktoobri keskel Delfi Ärilehele töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik. „Täna võib küll öelda, et inimesed, kes on soovinud tööd leida, on ka töö leidnud.“

Selle aasta sügiseks oli vaid 6,6% töötukassas arvel olnud eesti keelt mitte oskavatest inimestest tööd mitte leidnud. Valdav osa neist on olnud ukrainlased. Nende seas, kes on aga selle viimase aasta jooksul Saaremaal tööd leidnud, on väga erinevaid ja mitmed positiivseid näiteid.