Eurostati viimaste andmete kohaselt toimus 2021. aastal kogu ELis 2,88 miljonit mittesurmaga lõppenud tööõnnetust. Kuigi need õnnetused ei olnud fataalsed, olid need piisavalt tõsised, et põhjustada vähemalt neli päeva tööst eemalolekut.

EL defineerib tööõnnetusi kui „töö käigus toimuvat eraldiseisvat sündmust, mis põhjustab füüsilist või vaimset tervisekahjustust“. See hõlmab liiklusõnnetusi töötaja vahetuse ajal, kuid mitte teel tööle või töölt koju - kuigi mõnedes riikides, näiteks Prantsusmaal, loetakse tööõnnetuseks ka liiklusõnnetust teel tööle.