Lätis on see näitaja Eestiga sama (27%), kuid Leedus on AI-tehnoloogiat kasutanud veidi vähem inimesi ehk 19%. Lisaks viitavad tehisintellekti kasutusmustrid uuele digioskuste lõhele ühiskonnas, kuna nooremad ja kõrgema sissetulekuga inimesed kasutavad tehisintellekti rohkem.

Uuring toob esile olulisi erinevusi tehisintellekti kasutamises demograafiliste näitajate lõikes. Nimelt on rohkem kui pooled ehk 56% 18–29-aastastest inimestest Eestis juba AI-tehnoloogiaid kasutanud, samas kui vanuserühmas 30–39 on selliseid inimesi märkimisväärselt vähem – 34%, vanuserühmas 40–49 aga vaid 20%. Vanemad inimesed on tehisintellekti kasutanud veelgi vähem: vanuserühmas 50–59 näiteks 18% ning üle 60‑aastastest inimestest vaid 8%.

Tehisintellekti kasutamine on tihedalt seotud ka inimeste majandusliku olukorraga, nimelt on AI-tehnoloogiaid kasutanud juba 36% elanikkonnast, kelle kuu sissetulek on üle 1501 euro, samas kui inimestest, kelle sissetulek on alla 1000 euro kuus, on kasutanud AI-lahendusi vaid 20%.

„Näeme, et mida nooremad või kõrgema sissetulekuga on inimesed, seda rohkem on nad juba tehisintellekti tehnoloogiaid kasutanud. See on ootuspärane, kuna AI‑lahendusi kasutatakse praegu eelkõige tööalaselt, kuid see trend võib tekitada ühiskonnas uue digitaalse lõhe – ja seekord saab määravaks AI‑tehnoloogia kasutamise oskus. See on oluline, sest AI-lahendused saavad peagi paljude erinevate protsesside lahutamatuks osaks, nii nagu see oli umbes 30 aastat tagasi interneti tulekuga, tänu millele hakkasid meil e-kaubandus ja digitaliseerimine kiiresti arenema,“ ütleb EY Eesti partner Siim Aben.

Olukord teistes Balti riikides on sarnane. Nimelt on Lätis tehisintellekti tehnoloogiaid kasutanud juba 58% 18–29-aastastest inimestest (Leedus – 40%), kuid ainult 38% vanuserühmas 30–39 26% vanuserühmas 40–49 ja ainult 13% üle 60-aastastest. Sissetuleku osas on Lätis tehisintellekti tehnoloogiaid kasutanud 43% elanikest, kelle kuusissetulek on üle 1501 euro, samas kui sissetulekuga alla 1000 euro on neid kasutanud vaid 21% (Leedus ainult 14%).

Uuringu viis läbi Norstat AS.

EY uuring tehisintellekti tehnoloogiatesse suhtumise ja nende kasutamise kohta viidi läbi kõigis Balti riikides koostöös uuringufirmaga Norstat. Uuring viidi läbi käesoleva aasta oktoobris, küsitledes igas riigis vähemalt tuhandet elanikku.