Advokaadibüroo WALLESS advokaadid Kaisa Üksik ja Linda Merileid Tilk tuletavad meelde, et lepingud peavad olema kooskõlas uute konkurentsiõiguse reeglitega.

Paar päeva tagasi jõustusid karistusseadustiku muudatused, millega laiendati juriidilise isiku vastutuse aluseid ning kaotati rahalise karistuse ülemmäära piirid konkurentsialaste rikkumiste osas. Lisaks on uueks reaalsuseks muutumas haldustrahvimenetlus, mis kehtestab konkurentsialaste rikkumiste eest halduskaristuse ja näeb ette märkimisväärsed trahvid. Seetõttu on eriti oluline silmas pidada konkurentsiõiguse muudatusi, mis kehtestavad turu erinevatel tasanditel tegutsevate osapoolte vahel sõlmitud kokkulepetele uued reeglid.

Muudatused tulenevad vertikaalsete kokkulepete grupierandi määrusest ja suunistest. Määrus kohaldub turu erinevatel tasanditel tegutsevate osapoolte vahelistele kokkulepetele tootmise, turustuse ning hulgimüügi turul (nt tarnija ning edasimüüja vaheline kokkulepe). Seega puudutab määrus erinevaid turustamislepinguid, frantsiisilepinguid ja muid sarnaseid lepinguid.

1. juunil 2023 lõppes ülemineku tähtaeg, et viia lepingud kooskõlla uute konkurentsiõiguslike reeglitega, mis kehtivad turu erinevatel tasanditel tegutsevate poolte vahel (nn vertikaalsed kokkulepped). Niisiis peavad tänaseks kõik lepingud vastama uutele vertikaalsetele kokkulepetele kohalduvatele reeglitele.

Hetkel on konkurentsialased rikkumised Eestis karistatavad väärteona ja kuriteona, kuid õige pea võib rikkuja silmitsi seista tunduvalt priskema trahviga. Konkurentsiameti poolt tehtav trahv võib tulevikus küündida kuni 10%-ni ettevõtja grupi üleilmsest käibest.

Valik olulisematest muudatustest:

- Veebipõhise vahendusteenuse pakkujad on vahendusteenuse pakkumise mõttes käsitletavad tarnijana, mis tähendab, et neile kohalduvad samad (või isegi rangemad) reeglid ja konkurentsiõiguslikud piirangud, mis teistele tarnijatele.

- Kui veebipõhise vahendusteenuse pakkujad konkureerivad toodete müügil ettevõttega, kellele nad pakuvad teenusena võimalust müüa platvormil oma tooteid (nn hübriidsed teenuse pakkujad), siis võivad sellistele veebipõhise vahendusteenuse pakkujatele kehtida rangemad reeglid.

- Tarnijal on keelatud täielikult takistada edasimüüjal tooteid veebis müüa (teatud piirangute seadmine on siiski lubatud).

- Tarnijal on õigus kehtestada tootele erinev hind sõltuvalt toote edasimüügi kanalist (edasimüük veebipoes või füüsilises poes).

- Tarnijal on õigus määrata kuni viis edasimüüjat, kellel on ainuõigus müüa toodet teatud territooriumil või kliendigrupile.

- Tarnijal on õigus nõuda, et edasimüüja kehtestaks edasimüügipiirangud ka edasimüüja otsestele klientidele.

- Edasimüüja mittekonkureerimise kohustus võib teatud juhul kehtida kauem kui viis aastat.