Kontsern lõpetas 2023. aasta esimesed üheksa kuud tugeva finantstulemusega, jätkates oma mitmekesise äritegevusega ja hoides tasakaalustatud tulu kõigist kolmest põhitegevusalast. Paindlikud rendi- ja tellimuspõhised tooted panustasid tuludesse 37,7 miljonit eurot, tegemist on stabiilse tulemusega võrreldes 2022. aasta vastava perioodiga.

Traditsiooniliste liising- ja tagasirenditoodete müügitulu oli 51 miljonit eurot. Tarbimislaenude segmendi tulud panustasid tulemusse 47,3 miljonit kasvades 8,0% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Tarbimislaenude segmendi head tulemused on peamiselt tingitud ExpressCredit’i äritegevuse integreerimisest ja edukast tegevusest Balkanil.

Kontserni 2023. aasta esimese üheks kuu korrigeeritud EBITDA ulatus 58,5 miljoni euroni, möödunud aasta samal perioodil oli see 51,5 miljonit eurot. Korrigeeritud puhaskasum enne valuutakursi muutusi ulatus 23,5 miljoni euroni, olles 5,3 miljoni võrra suurem võrreldes 2022. aasta sama perioodiga.

Käesoleva aasta kolmas kvartal on esimene, kus ExpressCrediti äritegevused on integreeritud kontserni portfelli ja tegevustesse. Tegevus uutes riikides on juba esimestel kuudel näidanud tugevaid tulemusi, kasvatades 26 miljoni euro võrra netoportfelli, andes 5 miljoni euro suuruse müügitulu ning tõstes 2,9 miljoni euro võrra EBITDA-t ja 0,4 miljoni euro võrra koondkasumit.

Balti äritegevus, välja arvatud Primero tegevus ja tarbijaportfell, moodustab 23,3% kontserni kogu netoportfellist. Mahtude poolest moodustab Baltikumis suurima osa Leedu portfell (31 miljonit eurot; 13,7%), järgneb Eesti portfell (11,1 miljonit eurot; 4,9%) ja Läti portfell (10,6 miljonit eurot; 4,7%).

„Viimasele kvartalile tagasi vaadates võib öelda, et Eleving Group on edukalt toime tulnud maailmamajanduse väljakutsetega. Meie äri on stabiilne, täpselt see, mida tahtsime saavutada – suurendada portfelli kvaliteeti ja hoida jätkusuutlikku kasvutempot. Pärast veidi aeglasemat esimest poolaastat nägime oma turgudel kolmandas kvartalis tarbimisnäitajate järkjärgulist paranemist, tulemusena laekus meile rohkem taotlusi ja portfell kasvas. Meie tarbimislaenude segment näitab Balkanil jätkuvalt tugevat kasvu ja ka sõidukite segment on taas tõusmas. Kolmandas kvartalis jätkasime oma riskipoliitika täiustamist ning vaatasime täiendavalt üle halduskulud ja hinnakujundusstrateegiad. Usun, et oleme eelpool loetletud valdkondades teinud suurepärast tööd, et edukalt vastu minna talveperioodile, mis sageli avaldab erilist mõju klientidele ja nende suutlikkusele oma kohustusi täita,“ kommenteeris viimaseid tulemusi Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

Kolmandas kvartalis viis kontsern läbi võlakirjaemissiooni ning mitmekesistas sellega kontserni rahastamisstruktuuri ja võlakirjade tagasimaksetähtaegasid. Investorid said vahetada või märkida Eleving Groupi 2023/2028 tagatud eelisvõlakirju, mille kupongimäär on 13%. Emissiooni tulemusena väljastab Eleving Group 50 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille tähtaeg on 2028. aastal. Lisaks eurovõlakirjade emissioonile on käivitatud uus kohalik Keenia kolmeaastane võlakirjaprogramm, mille eesmärk on kaasata kuni 12 miljonit eurot kohalikus vääringus.

Lähitulevikus plaanib Eleving Group kaasata uusi laenupakkujaid – kohalikke ja rahvusvahelisi investoreid -, et mitmekesistada laenuandjate baasi sellistel turgudel nagu Botswana ja Namiibia. Neljandas kvartalis on kavas strateegiliselt kasutada äsja saadud tulu vastavalt Eleving Groupi 2023/2028 võlakirjaprospektile, peamiselt Mogo AS 2021/2024 võlakirjade refinantseerimiseks ja kontserni muude kohustuste katmiseks.

Eleving Group on 2012. aastal asutatud rahvusvaheline mitmeid kaubamärke omav kontsern, mis tegutseb sõidukite ja tarbijate finantseerimise segmentides. Eestis on ettevõte esindatud kaubamärkidega Mogo ja Primero. Eleving Group tegutseb 16 turul kolmel kontinendil. Ettevõtte portfelli kuulub üle 500 000 kliendi üle maailma ning väljastatud laenude kogumaht ületab 1,6 miljardit eurot. Financial Times liigitas Eleving Groupi 2020. ja 2021. aastal Euroopa 1000 kõige kiiremini kasvava fintech ettevõtte hulka. Eleving Groupil on üle 2600 töötaja. Ettevõtte võlakirjad on noteeritud Nasdaq Riia ja Frankfurdi börsil. 2023. aastal sai Eleving Group Nasdaq Baltic Awards’il esikoha First North võlakirjanimekirja ettevõtete hulgas parimate investorsuhete kategoorias.