Rahandusministeerium tutvustas oktoobris mootorsõidukimaksu uut eelnõu, millega täpsustati varem välja käidud arvutusvalemeid. Kuna maksu eesmärk on transpordi tekitatavat keskkonnamõju vähendada ehk pidurdada autostumist, eeskätt linnades, ja soodustada säästlikku liikumist, pandi nüüd rohkem rõhku sõiduki CO2-emissioonile. Seda näitajat võetakse arvesse nii registreerimis- kui ka aastatasu arvestades.

Siinkohal tehti aga kaubikutele erand: kui sõiduautode puhul arvestatakse praeguses valemis CO2 komponenti esimesest grammist, siis kaubiku puhul hakatakse seda arvestama alles 205 grammist kilomeetri kohta. Turul leidub seejuures mitut sorti sõidukeid, mida saab registreerida nii sõiduautona (M1-kategoorias) kui ka kaubikuna (N1-kategoorias).