Trahv määrati vahearuande esitamise hilinemise pärast. Alternatiivturu First North emitentide 2023. aasta esimese 6 kuu vahearuannete avalikustamise tähtaeg oli 30. september. ELMO Rent AS avalikustas vahearuande aga 20. oktoobril.

First Northi punktide 1.1., 3.2. ja 3.6. kohaselt peab emitent oma tegevuses juhinduma reglemendist ja õigusaktidest ning järgima Reglemendis sätestatud teave avalikustamisele seatud nõudeid kogu kauplemise kestel, samuti peavad Nõustajad vastama Reglemendis sätestatud nõuetele.

FNR punktide 26.3.1. ja 26.3.5. kohaselt on emitent kohustatud esitama Börsile vahearuanded majandusaasta kuue kuu finantstulemuste kohta ning on kohustatud avalikustama vahearuande viivitamatult pärast selle koostamist juhatuse poolt, kuid mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest.