Planeeritav ala asub Kesklinnas, Ülemistejärve asumis, Järvevana tee ja Ülemiste järve vahelisel alal.

Planeeritud alal asuvad Järvevana tee 5 kinnistu, mis on hoonestatud büroohoone ja alajaamaga ning Järvevana tee 5a kinnistu, millel asub ehitisregistri andmetel amortiseerunud bassein. Bassein on ette nähtud lammutada, mille kehandisse on kavandatud parkimismaja.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on tegemist kohaspetsiifilise hoonega, mille arhitektuurikonkurssiga leitud ruumiline lahendus lähtub Linda kivi muistenditest. „Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli olemasoleva büroohoone laiendamine ning linna tingimus selleks oli leida ruumiliselt kvaliteetne lahendus. Detailplaneeringuga säilitatakse Järvevana tee äärne rohekoridor ning see on ühenduses Ülemiste järve ümbritseva metsaga,“ kirjeldas Lippus.

Uute hooneosade ehitamine on määratud valdavalt haljastusest vabale alale, et säilitada linnaruumi kvaliteedi huvides võimalikult palju kõrghaljastust. Detailplaneeringus on määratud olulisemad arhitektuurinõuded, mis tagavad kavandatud hoone sobivuse ümbritsevasse keskkonda, muuhulgas on määratud nõue, et kavandatud hoone projekteerimisel tuleb aluseks võtta arhitektide O. Kadariku ja M. Tüüri eskiis „Kivi maja“.

Kavandatav kõrghoone

Kliimariskide mõju leevendamiseks ja linnaruumi kvaliteedi huvides on planeeritud rajada parkimismajale katusehaljastus ning hea rattateede ühendusega asupaigale täiendavalt 120 jalgratta parkimiskohta.

Asukohta sobivaima linnaruumilise lahenduse leidmiseks viidi läbi arhitektuurivõistlus. Kadarik Tüür Arhitektide võidutöö „Kivi Maja“ pakutud lahenduse kohaselt on hoone külgnevatest hoonetest kõrgem, omanäoline ja selle kujundamisel on ideeline seos piirkonna legendidega.