Võttes arvesse, et Eesti Panga andmetel on hakkas tööpuudus Eestis märgatavalt suurenema alles tänavu maikuus, siis võime eeldada ka töövaidluste hulga jätkuvat kasvu. Praeguseks on näha, et töötajaid ohustavad kõige rohkem ebakorrektsed lepingute ülesütlemised ja ebaseaduslikud koondamised, aga ka tasustamata sundpuhkusele saatmine ja tasuta ületundide nõudmine.

Kahetsusväärselt ei ole suur hulk töötajaid ei oma õigustega piisavalt kursis. See annab halbade kavatsustega tööandjale võimaluse tööjõukulusid „optimeerida“, seda muidugi inimeste kulul.

Mida on siin tähtis silmas pidada?