„Jätkame oma energiaportfelli mitmekesistamist ja toome uusi lahendusi ja megavatte turule – lisaks juba Eestis töötavatele päikese- ja rohegaasijaamadele alustame Lätis päikesejaamade ehitust, taastuvast energiast on päike enim prognoositav ja kogukonnas aktsepteeritav,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Tegemist on kõige päikesepaistelisema kohaga Lätis, seda kinnitab ka koha nimi. Lisaks Nica’le, mida saame vajadusel ka laiendada, oleme Lätis päikesejaamade arendamiseks välja valinud veel kaks asukohta,“ lausus Kaasik.

Ligikaudu 4 megavati suuruse paneelide võimsusega Nica päikeseelektrijaam valmib järgmise aasta kevadel ning hakkab elektrienergiaga varustama Liepaja linna. Jaam katab umbes tuhande majapidamise elektrivajaduse. Päikesejaama investeering ulatub 2,7 miljoni euroni.

Eesti Gaasi päikesejaam Pärnumaal Räämas.

Eesti Gaas alustas päikesest elektrienergia tootmist 2019. aastal, mil käivitas koos Pärnu linnale kuuluva ettevõttega endise Rääma prügila alal sel ajal Eesti suurima päikeseparkide kompleksi. Pärnu päikeseenergiajaam koosneb 13 000 paneelist ja selle paneelide võimsus ulatub 4,7 megavatini. Eesti Gaas on rajanud lisaks paarkümmend väiksemat päikesejaama oma klientidele üle Eesti.

Lisaks päikesest elektrienergia tootmisele tegutseb Eesti Gaas taastuvenergeetikas rohegaasi valdkonnas müües Järvamaal Oisu, Tartumaal Ilmatsalu ja Lääne-Virumaal Vinni rohegaasijaamas toodetavat gaasi autokütusena oma CNG tanklates. Rohegaas ehk biometaan on ringmajandust edendav miinusjalajäljega kütus, mida toodetakse biolagunevatest jäätmetest, sõnnikust, virtsast, toidujäätmetest.

Viiel turul – Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – tegutsev Eesti Gaas kasvas möödunud aastal Soome ja Balti piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks. Eesti Gaas pakub klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab Eesti ja Läti suurimat gaasivõrku. Ettevõte tegeleb aktiivselt rahvusvahelise energiakaubandusega ning arendab taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol. Välisturgudel kannab Eesti Gaas nime Elenger.