Kui 2022. aastal oli ettevõtte väärtuseks 1,3 miljardit eurot, siis sel aastal kahanes see 1,02 miljardini.

Ettevõtte kommunikatsiooni- ja brändijuhi Karit Kaasiku sõnul on ettevõtte tulemus sõltuv üldisest sektori käekäigust, sest ollakse osa puidutööstuse ringmajandusest. Kui puidutööstustel ei teki piisavalt jääkmaterjali, siis jõuab ka Graanul Investini vähem jääke, mida tootmises kasutada. „Laiemat globaalset pilti vaadates võib aga öelda, et enegeetika sektor on tugev ja nõudlus bioenergia järele suur ning pigem kasvav,“ märkis Kaasik.