Moeehete kontrollprojekti raames testiti 20 toodet, millest 40% osutusid ohtlikuks. Toodetes sisalduda võivatele ohtlikele ainetele (kaadmium, plii, nikkel) on kehtestatud lubatud piirmäärad, mida ei tohi ületada. Kontrollprojekti käigus selgus, et Eesti turul on müügil odavaid moeehteid, milles on ohtlikke aineid piirnormist sadu ja isegi tuhandeid kordi lubatust rohkem.

Kaadmium on tervisele kahjulik, kuna võib koguneda organismi, kahjustada neere ja luid ning põhjustada vähki. Plii koguneb kehasse, võib kahjustada närvisüsteemi arengut ja mõjutada negatiivselt imikuid ja rinnaga toidetavaid lapsi. Nikkel võib põhjustada allergilisi reaktsioone, eriti kui see sisaldub toodetes, mis puutuvad otseselt ja pikaajaliselt nahaga kokku.

Lisaks moeehetele kontrollis TTJA lasterõivaste ohutust. 160 müügikohas kontrolliti 1681 toodet, milledest ohutusnõuetele ei vastanud 35% .

Lasterõivastel on ohutuse tagamiseks seatud piirangud nööride ja paelte pikkusele, lähtuvalt sellest, mis piirkonnas pael asub, millise paelaga on tegu ja kui suur on sellest tuleneda võiv risk. Paelad lasterõivastel võivad tekitada juhuslikke takerdumisi, mis omakorda võivad põhjustada vigastusi. Rikkumised olid seotud peamiselt kapuutsiga lasterõivaste, samuti ujumisriietuse ja erinevate rõivaste nööride ning paeltega. Positiivse aspektina saab välja tuua, et kõik ettevõtjad olid koostöövalmid ning rikkumised olid enamasti tingitud teadmatusest. Tänaseks on enamik testimisel ohtlikeks määratletud toodetest müügilt eemaldatud.

Lasteriiete ohutusnõudeid on seatud kuni 14 aasta vanuste laste rõivastele.

Väikelaste (alla 3- aastased lapsed) rõivaste puhul tuleb tähele panna, et rõiva küljes olevad pisidetailid (kaunistused, kivikesed, pärlid, nööbid jms) ei tohi kergesti eemalduda, kuna selliste väikeste osade eraldumisel võib tekkida lämbumisoht (laps paneb pisidetaili suhu).

Lasteriiete ohutusnõuded näevad ette, et kuni seitsmeaastaste laste (kasv kuni 1,34 meetrit) rõivaste kapuutsidel ja kaelustel ei tohi olla paelu ega nööre.

7–14-aastaste laste rõivastel ei tohi kapuutsi ja kaeluse paelad olla elastsed ega pikemad kui 7,5 sentimeetrit ning peavad olema püsivalt kinnitatud, samuti ei tohi kapuutsidel ja kaelustel olla vabade otstega nööre.

Selja taha sõlmimiseks mõeldud laiema vöö või lehvi vabade otste pikkus ei tohi ületada 36 sentimeetrit ning rõivaste tagaküljelt väljuvad või tagaküljel sõlmitavad paelad ja nöörid ei ole lubatud.

Õlapaelad on lubatud juhul, kui nad on konstrueeritud rõiva pikendusena või on rõiva esi- ja tagaküljele kinni õmmeldud, ning neile lisatud ilupaelte vabad otsad ei tohi olla pikemad kui 75 millimeetrit.

Rõivaste tagaküljel väljuvad või seal sõlmitavad funktsionaalsed või dekoratiivsed paelad ja nöörid ei ole lubatud, vöö on lubatud.

Vaata Euroopa Komisjoni poolt loodud klippi lasteriiete ohutusest SIIT.

Amet soovitab kauplejatel tutvuda lasterõivaste ohutust käsitleva standardiga EVS-EN 14682:2015, millele on juurdepääs Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehe kaudu aadressil www.evs.ee. Samuti saab infot lasterõivaste ohutuse kohta TTJA kodulehelt https://ttja.ee/ariklient/ohutus/tooted-teenused/roivad-ja-jalatsid