Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Euroopa Liidu toetuste kasutamine komisjoni laual sel aastal juba kolmandat korda. „Tänase istungi eesmärk on saada teada, kas välisvahendeid suudetakse eelarves ette nähtud mahus rakendada ning kas eksisteerib reaalne oht, et osa Euroopa Liidu vahendeid jääb ajapuudusel kasutamata,“ lisas ta.

Rahandusministeeriumi info kohaselt on Eesti seni suutnud kõik varasemad ühtekuuluvuspoliitika toetused pea täielikult ära kasutada.

Eesti on alates taasiseseisvumisest saanud miljardeid eurosid tagastamatut välisabi. Valdav osa toetustest tuleb ELi struktuurivahenditest, lisaks kasutab Eesti Šveitsi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna saadud toetusi. Toetused lähevad pealmiselt Eesti majanduse, hariduse, taristu ja keskkonna edendamiseks.

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas, rahandusministeeriumi välisvahendite talituse koordinaator (Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondi koordinaator) Ivan Sergejev, terviseminister Riina Sikkut, kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar, haridus- ja teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal, haridus- ja teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak, haridus- ja teadusministeeriumi välisvahendite juht Inge Oopkaup ning haridus- ja teadusministeeriumi eelarve ja finantsjuhtimise osakonna juhataja Marika Tuusis.

Rahandusminister Mart Võrklaev sõnas, et vana periood on lõpetamisel ning uue perioodi töö käivitamine käib aktiivselt. Ta lisas, et vana perioodi vahendeid on käiku lastud 220 miljonit eurot. Kogu raha 3,7 miljardit on Eestile üle kantud.

Võrklaev lisas, et tulen pingutada, et Euroopa rahad saaksid targalt kasutusse. „Ükski euro ei tohiks minna Eestist kaotsi,“ märkis ta.

Välisvahendeid oli 1,625 miljoni euro ulatuses. Septembri lõpus oli eelarvest täidetud 32%, aasta lõpus tavapäraselt peaks saama täidetud 90-92%. Võrklaev selgitas, et eelarve perioodi rakendamine võtab aega. „2,4 miljardit on täna kätte saadav, miljardi eest on juba otsuseid tehtud.“ Samuti on üleminekufondi raha kättesaadav sadades miljonites eurodes. Ootus on suurettevõtjate osas.

Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas lisas, et täna on Eesti jõudnud arvelduste osas 94%-ni toetuste mahus. Makseid on menetluses 65 miljoni eest. „Arvestades perioodi, mis on jäänud märtsi lõpuni, oleme kindlad, et maksed jõuame menetleda ja ülekanded tehtud,“ ütles Tomingas.

Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse koordinaator Ivan Sergejev tõi välja, et 2026. aastaks peab olema rakendatud 70% fondi mahust. Kasutusvalmis on 83% fondist.