RMK juhatuse esimees Mikk Marran selgitas Ärilehele, et lõplikku ülevaadet on veel vara anda, aga mõningase kindlusega võib öelda, et tehakse järjekordne hea aasta ja ületatakse esialgset kasumiprognoosi. See omakorda tähendab, et riigikassasse makstakse riigieelarve strateegias ette nähtud dividend.

Marrani sõnul on majandustulemusi enim mõjutav tegur puidu hind. See püsis aasta esimeses pooles prognoositust kõrgemal tasemel, kuid on olnud aasta teises pooles langustrendis. Puidu hinna languse mõju avaldub RMK ärituludele müügistrateegiast sõltuvalt viitega, sest puidumüügi kestvuslepingute hinnad lepitakse kokku kolm korda aastas ja ettevaatavalt.