Eesti ettevõtetest oli kõrgeimal ehk 128. kohal Eesti Energia, mis tõusis 2021. aastaga võrreldes 53 kohta. Balti riikidest tegi edetabelis suurima hüppe Eesti, mille ettevõtete arv tõusis viielt 13-le, Läti tõusis viielt ettevõttelt kuuele ning Leedu ettevõtete arv jäi samaks – 22. KIE riikide edukaim ettevõte on Poola kütusetootja Orlen SA.

Kiita said Eesti iduettevõtted

„Kõigist kolmest Balti riigist tasub esile tõsta TOP500 nimekirjas olevate Eesti ettevõtete arvu olulist kasvu,“ märkis Coface’i Baltimaade juht Mindaugas Sventickas. „Tõus on peamiselt seotud 2022. aasta toorainehindade tõusuga, mis tõi kaasa paljude energia- ja kütuseettevõtete tegevusmahtude kasvu. Uute tulijate seas väärib märkimist BOLT grupi äri, mille muljetavaldava kasvu taga olid 2022. aasta alguses investorite kaasatud veelgi muljetavaldavamad vahendid (600+ miljonit eurot, mis andis ettevõtte väärtuseks 7,4 miljardit). Eesti eristub kolmest Balti riigist ka selle poolest, et on väga tugeva start-up-ökosüsteemiga, tänu millele võib lähitulevikus KIE TOP500 ettevõtete nimekirja potentsiaalselt kandideerida veel mitmeid ettevõtteid.“

Mindaugas Sventickas lisas, et kütuse- ja energiafirmade positsioone tugevdasid muutused tooraine- ja energiahindades, mis kajastusid otseselt ettevõtete käibe kasvus. Jaekaubandusettevõtete langust aga põhjustas hinnakasv, mis on sundinud tarbijaid oma prioriteedid üle vaatama.

„Vaatamata esialgsele murele Ukrainas toimuva sõja mõju pärast Kesk- ja Ida-Euroopa majandustele, on piirkond näidanud üles vastupidavust. 500 parima hulgas on nafta- ja gaasitööstus, millele järgnevad kommunaal- ja avalikud teenused ning autotööstus ja transport. Kõigi 500 ettevõtte kogukäive kasvas hüppeliselt 39,8% ehk 1,1 triljoni euroni. Koondpuhaskasum kasvas +46,5% ehk 54 745 miljonini. Lisaks töötas 500 ettevõttes 2,3 miljonit inimest (+3,5% vs. aasta varem),“ rääkis Mindaugas Sventickas.

„KIE riigid on säilitanud oma rolli aktiivse eksportijana eelkõige Lääne-Euroopasse ning laiendanud eksporti ka kaugematesse sihtkohtadesse otsevedude ja tarneahela kaasamisega. 2023. aasta peamiseks riskiks on aga väljakutseid pakkuv välismajanduskeskkond Lääne-Euroopas, eriti Saksamaal, mis nõrga majandusaktiivsuse ja vaoshoitud maailmakaubanduse tõttu võib mõjutada Kesk- ja Ida-Euroopa riike,“ selgitas Mindaugas Sventickas. „Sellele vaatamata on järgmistel kvartalitel oodata järk-järgulist taastumist. Kuigi kodumajapidamiste tarbimist on mõjutanud inflatsioon ja kõrgemad intressimäärad, peaks need inflatsiooni stabiliseerudes ja tööturu tugevana püsides ühtlustuma.“

Suurima hüppe tegid energiasektori ettevõtted

Toormehindade suur tõus tõi kaasa energiat tootvate ja energiaga kauplevate ettevõtete käibe tõusu. Seetõttu kasvatasid 2022. aastal käivet kommunaal- ja avalike teenuste ning mineraalide, kemikaalide, nafta, plasti ja farmaatsia sektorid, vastavalt 64,1% ja 60,9%. Kõige vähem kasvas käive ehituses – 8,1%.

Mineraalide, kemikaalide, nafta, plasti ja farmaatsia sektor on KIE TOP500 edetabelis taas suurim. Sektor koges suurimat puhaskasumi tõusu (+100,5%), kuna nafta ja maagaasi hinnatõus tõstis rafineerimismarginaalide kaudu kasumit.

Kommunaal- ja avalike teenuste sektor tõusis tänu erakordsele tulude kasvule (+64,1%) neljandalt kohalt teisele. Võrreldes eelmise aastaga lisandus 15 uut tulijat, mis on kõigi sektorite seas suurim tõus. Paljud kommunaal- ja avalike teenuste ettevõtted on riigi omanduses või on riik kaasatud nende omandistruktuuri osana.

Kuigi autotööstus ja transport on endiselt tippsektorite hulgas, on see seisnud silmitsi väljakutsetega, sealhulgas pandeemia ja tarneahela häirete tõttu tingitud vähesest nõudlusest, mille tõttu on tulud vähenenud, vaatamata käibe ja kasumi mõningasele kasvule. Tööstus jääb domineerivaks neljas riigis: Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Rumeenias ja Slovakkias.

Coface KIE TOP500 uuring reastab ettevõtted käibe järgi ning analüüsib täiendavaid tegureid nagu töötajate arv, ettevõtete, sektorite ja turgude raamistik ning Coface’i krediidihinnangud. Uuringus osalevad Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia. Uuringus järjestatakse suurimad ettevõtted kõigis ülaltoodud riikides (käive ≥ 300 miljonit eurot), välja arvatud finantsteenuste pakkujad nagu pangad, kindlustusseltsid, liisingufirmad. Edetabel ei hõlma ettevõtteid, kes keeldusid pakkumast majandustulemusi selleks ajaks, kui KIE TOP500 nimekiri lõplikult vormistati.

Eesti ettevõtted Coface KIE TOP500 pingereas

128. Eesti Energia (tõus 53 kohta)

251. Bolt Technology OÜ (uus)

304. Infortar AS (uus)

312. NG Investeeringud (langus 64 kohta)

324. Eesti Gaas AS (uus)

332. Enefit Power (tõus 110 kohta)

346. Orlen Eesti OÜ

371. MM Grupp LTD (uus)

392. Tallinna Kaubamaja Grupp (langus 85 kohta)

406. Bolt Operations OÜ (uus)

450. Tallink Grupp AS (uus)

480. Tavid AS (uus)

488. Kasperwiki Laevaomanikud OÜ (uus)

Tutvu kogu uuringuga siin: link.