Kliimaminister Kristen Michali sõnul on ehitusvaldkonna toetamine digitaliseerimise hoogustamiseks oluline nii meie ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks kui ka keskkonnariskide maandamiseks. „Uuringud on näidanud, et digitehnoloogia abil on võimalik vähendada globaalseid CO2 heitmeid 20%. Uued digilahendused aitavad teha paremaid otsuseid kogu ehitamise protsessi vältel planeerimisest lammutamiseni. See tähendab nii majanduslikku kasu kui ka ressursside targemat kasutamist,“ ütles Michal.

Riigi tugiteenuste keskuse elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja Marge Kõiva sõnul on e-hüppe toetus mõeldud kõigile ehitusvaldkonnaga seotud era- ja avaliku sektori esindajatele, kes ise uuenduslikke ehitusvaldkonna digitooteid arendavad või soovivad oma tööprotsesse juba olemasolevate digilahenduste kaudu uuele tasemele tõsta.

„Toetust saab küsida rakenduste arendamiseks, arendust ettevalmistava eelanalüüsi läbiviimiseks, samuti protsesside uuendamiseks, uuendamist ettevalmistava ärianalüüsi läbiviimiseks ja koolitusteks,“ rääkis Kõiva.

Toetuse maksimaalne suurus on 160 000 eurot ja toetuse määr on kuni 50%. Taotlusi on võimalik esitada alates 20. novembrist kuni 05.01.2024 kella 16.59ni riigi tugiteenuste keskuse e-toetuste keskkonnas.

E-hüppe programm kestab kuni 2025. aasta lõpuni. Programmi kogueelarve on 4,5 miljonit eurot, mida rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Meetme eesmärkide saavutamise eest vastutab kliimaministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab vahendusasutusena ellu viia riigi tugiteenuste keskus.