Raskuste ületamiseks taotles Elmo grupi emaettevõte saneerimismenetluse algatamise. Elmo grupi emaettevõte on seisukohal, et praeguses olukorras on ettevõtte saneerimine parim viis kaitsta Elmo grupi emaettevõtte aktsionäride, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õigusi ning huve.

Ettevõte usub, et saneerimismenetluse ja selle käigus rakendatavate meetmete tulemusel on võimalik Elmo grupi emaettevõtte makseraskused ületada ning taastada ettevõtte likviidsus, parandada kasumlikkust ja tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine. Seda toetavad ka Elmo grupi emaettevõte juba tänaseks tehtud ümberkorraldused ja meetmed ärimudeli parandamiseks nagu näiteks kahjumlike autolepingute lõpetamine, osade sissenõutavaks muutunud laenukohustuste ülevõtmine suurimate osanike poolt, administratiivkulude vähendamine ja palju muud.

Juhul, kui Elmo grupi emaettevõtte saneerimine õnnestub edukalt lõpule viia ning ettevõtte makseraskused ületada, on võimalik Elmo grupi emaettevõtte tegevusega jätkata ning säilitada hulgaliselt väärtuslikku kompetentsi ja immateriaalset vara. Lisaks aitaks ettevõtte edukas saneerimine tagada Eestis ainukese keskkonnasõbralike sõidukitega jagamisteenuse pakkuja ja jagamisteenuse pioneeri tegevuse jätkamise.

Tulenevalt saneerimismenetluse algatamisest tuleb Elmo grupi emaettevõttel koostada saneerimiskava. Saneerimiskava koostamine toimub konsulteerides Elmo grupi emaettevõtte peamiste koostööpartneritega ja võlausaldajatega. Saneerimiskavas pannakse täpsemalt paika, millised saavad olema rakendatavad saneerimisabinõud, sh milline on saneerimise mõju võlausaldajatele. Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.

Rendi ärisuund on kahjumis

Elmo grupi emaettevõte on alates 22. detsembri 2022. aasta nõukogu otsusest asunud lühirendi ja kaugjuhtimistehnoloogia ärisuundade eraldamisega tütarfirmadesse, et tagada ärisuundade selgus, kapitali kaasamine vastavalt ärimudelile ja jätkusuutlikkus.

Kui tehnoloogia arendus ja müük on eraldi tütarfirmasse viidud ja käib aktiivne investeeringute kaasamine, siis rendi osa on osaliselt veel Elmo grupi emaettevõttes. Rendi ärisuuna mahu kasvatamine on sõltunud otseselt omavahendite ja finantsvahendite kaasamisest, mis tänase raskemaks muutunud finantsmaastikul ei ole toonud piisavas mahus lisakapitali ning koos 2023. aasta kõrghooaja edasi lükkumisega ca kuu aja võrra (üldine tarbijakäitumise muutus), on viinud rendi ärisuuna suuremasse kahjumisse.

Vaatamata mõnevõrra suurenenud müügitulule auto kohta ja muudetud äristrateegia (rendiautode ukse ette toomine) õigustamisele, ei ole kogu tulu tõusnud planeeritud mahus ja on lisaks kasvanud kahjumlikkus seoses oluliselt suurenenud kuludega autoparki, opereerimisse ja selleks vajaliku IT-süsteemi arendamisse.

Elmo grupi emaettevõte on asunud otsima partnerit või ostjat lühirendi ärisuunale, kus toimuvad mitmed paralleelsed läbirääkimised, kuid sobiva partneri valimine võtab eelduslikult aega veel mitmeid kuid.