Statistikaameti andmed ütlevad, et meie tööturu seis liigub kindlal sammul allakäigutrepil: töötus suureneb ja tööga hõivatuid oli meil kolmandas kvartalis 1100 inimese võrra vähem kui teises kvartalis. Arvud on hullemad, kui lisame siia teadmise, et tavapäraselt on kolmandas kvartalis seis vastupidine: hõivatuid on rohkem kui teises kvartalis. Igapäevased uudised räägivad, et tööhõive vähenemist veavad eest koondamised tööstus- ja ehitusettevõtetes. Statistikaamet kinnitab: aasta varasemaga võrreldes on hõivatute arv enim vähenenud tööstuses ja ehituses.

Maksu- ja tolliameti andmetest (töötamise register) saab uurida, kuidas on muutunud ettevõtete töötajate arv ehk näiteks seda, millised Eesti organisatsioonid/ettevõtted on praegu suurimast arvust töötajatest vabanenud. Sellel tabelil on ka teine ots – organisatsioonid, kes praegu enim uusi töötajaid palkavad. Tuleb välja, et meil on ka praegu ettevõtteid, kellel läheb nii hästi, et juurde on vaja sadu uusi töötajaid.