Uuringuga saadavat uut teadmist kasutatakse Eesti majanduse säilenõtkuse stsenaariumide loomiseks ja kriisidega toimetuleku valmisoleku suurendamiseks ning selleks sobivate sekkumisstrateegiate valimiseks.

Eesti majandust on viimase kahekümne aasta jooksul tabanud mitmed kriisid, mille lahendamine on vajanud erinevaid sekkumismeetmeid. Suuremateks kriisideks on finantskriis, pandeemia ning Ukraina sõda. Kriisidega on kaasnenud majanduslangus ja tootlikkuse kasvutempo aeglustumine. Sõltuvalt kriisist on pidanud valitsus reageerima, et kriisist välja tulek oleks kiire ning säiliks riigi konkurentsivõime.

Uuringu lähteülesande järgi on viimased aastad kinnitanud, et muutusest on saanud püsiseisund ning kriisile järgneb järgmine kriis enne, kui eelmisest on ühiskond ja majandus suutnud taastuda. Seetõttu on võtmeküsimus, kuidas tulla muutustega paremini toime ning kasvatada tulevasteks kriisideks paremat valmisolekut ning tugevdada ühiskondlikku ja majanduslikku säilenõtkust.

„Oluline on, et väljatöötatavad stsenaariumid käsitleksid erinevaid majandusvaldkondi – nende võimalikke arenguid ja mõju neile, aga samuti vaataks potentsiaalset laiemat ühiskondlikku mõju ja arengut tulenevalt vastava võimaliku stsenaariumi olemusest ja potentsiaalse tulevikukriisi tüübist,“ on toodud välja lähteülesandes.

Tulevikuuurijate arvates on tulevikukindluse suurendamiseks on kriitiline tähtsus kolmel võimekusel: ennetaval tegutsemisel, muutumisvõimekusel ning agiilsusel. Küsimuseks riigi vaatest on, kuidas suuta neid võimekusi tugevdada ja tagada, et kriisidele reageerimissuutlikkus paraneks, seisab lähteülesandes.

Uuringu tulemusi rakendatakse Eesti 2035 strateegia ja Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 toodud eesmärkide elluviimiseks, et aidata kaasa strateegiliseks riiklikuks eesmärgiks seatud tootlikkuse kasvatamise eesmärgile. Lisaks ka selleks, et toetada Eesti majanduse, riigi ja ühiskonna kriisivalmiduse tõstmist.

Uuringut finantseeritakse MKM-i vahenditest. Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 120 000 eurot.