Ettevõtte 2023. aasta üheksa kuu käive käive on ligi 1,186 miljonit, mis on märkimisväärne langus aasta tagasi sama perioodiga, mil käive oli 1,841,6 miljonit. Langus on toimunud kõikides ärisuundades, välja arvatud võrgud. Kliendisegmendi ärisuuna käive langes madalamate hindade ja väiksema pakkumise poolest. Rohesegmendi käive oli samuti 90,9 miljonit madalam. Samas võrkude segmendi käive näitas kasvu 28,2 miljoni võrra, peamiselt kõrgema elektri jaotustulu suurenemise tõttu.

Ignitis Grupe kohandatud kasum oli 2023. aasta üheksal kuul 193 miljonit eurot, mis on 4,6% madalam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Langus tulenes peamiselt negatiivsest korrigeeritud ärikasumi mõjust (-17,9 miljonit) ja kõrgematest intressimääradest (-3,7 miljonit eurot). Osaliselt kompenseeris languse intresstulu hoiustelt (+12,2 miljonit). Samas puhaskasum näitas aastases võrdluses tõusu (184,9 miljonilt eurolt 212,6 miljonini). Kasv oli tingitud peamiselt Smart Energy portfellis olevate aktsiate müügist.

Ettevõtte investeeringud kasvasid hoogsalt ehk aastases võrdluses 72,3%, saavutades rekordkõrge taseme 633,7 miljonit eurot. 68,5 protsenti neist olid suunatud Leetu. Üleüldine kasv oli kantud investeeringutest roheprojektidesse, peamiselt siis maismaatuulepargid ja võrkude arendamisse.

Ignitis grupe esimese üheksa kuu vahearuande, kus selgub, et ettevõtte EBITDA suurusega 345,3 miljonit eurot, on aastases võrdluses langenud 3,3 protsenti. Peamiselt tingitud madalamatest elektrihindades.

Kolmandas kvartalis ulatus Ignitise müügitulu 471,2 miljoni euroni, mida oli 63,6% vähem kui mullu samal ajal. Kohandatud kasum oli 42,9 miljonit eurot (-54,6%) ning tavapärane puhaskasum 56,8 miljonit eurot (-19%).

2022. aasta lõpuga võrreldes jäi grupi finantsvõimenduse näitajad võrdlemisi tugevaks. Ignitise netovõlg kasvas 12,9% (986,9 miljonilt eurolt kuni 1,114,1 miljonini).