Suuremahulist maksutõusu valmistatakse ette pooli sisuliselt kaasamata ja muudatuste laialdast mõju hindamata. Korduv käitumismuster võib aga lisada niigi raskesse olukorda pingeid juurde. Ei ole kahtlust, et kõik lisatasud maksavad lõpuks kinni tarbija ja ettevõtja.

Uued saastetasumäärad kehtestatakse saasteainete väljutamisele välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse ning ohtlike jäätmete ja põlevkivijäätmete kõrvaldamisele. Seega puudutavad need paljusid tööstusi ja teiste hulgas energiatootjaid. Saastetasumäärad tõusevad 2024.–2027. aasta jooksul igal aastal järk-järgult. Peale selle soovitakse suurendada põlevkivi ressursitasusid, mis edaspidi sõltuvad maailmaturuhindadest. Kusjuures praegused tasumäärad on kehtinud kõigest neli aastat, kuigi eesmärk oli kokku leppida kauakestev, tööstusele pikaajalist stabiilsust tagav ressursitasu määr.