„Probleemseteks osutusid eelkõige e-kirjad ja SMS-id, milles pakuti tarbijale garanteeritult kindlat summat laenu, survestati liigselt poolelijäänud laenutaotlust lõpetama, tehti järjepidevaid ja soovimatuid laenupakkumisi, millel puudusid arusaadavad juhised nendest loobumiseks, ning kasutati ära päevakajalisi sündmusi,“ selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

Mõned näited tuvastatud rikkumistest

  • Mitmed krediidiandjad kasutasid laenupakkumistes järgmisi väiteid: „kasutusvalmis krediit“, „lisaraha ootab sinu taotlust“, „saad paari klikiga oma pangakontole kanda kuni X eurot“, „kanna kuni X eurot oma pangakontole minutitega“, „sul on hetkel /…/ kasutamiseks X eurot“, „sul on kuni X eurot vaba raha laenulimiidi kontol!“, „kui esitad taotluse kohe, saad raha kasutada juba täna!“. TTJA leidis, et sellised väited on tarbijat eksitavad, sest tarbijal võib tekkida ebaõige ettekujutus, et krediidisumma on talle kindlasti garanteeritud või kontol koheseks ja vabaks kasutamiseks valmis. Kuna aga enne igat krediidisumma väljastamist peab krediidiandja välja selgitama, kas tarbija laenuvõimekus üldse võimaldab pakutud summat tarbija käsutusse anda, siis ei saa ka krediidiandja tarbijale garanteerida, et enne krediidivõimelisuse hindamist on tarbija kontol täiendav krediidisumma koheseks ja vabaks kasutamiseks valmis.

  • Krediidiandja mõjutas tarbijat võtmaks päevakajalise sündmuse (sünnipäeva) tähistamiseks laenu, mis TTJA hinnangul kvalifitseerus agressiivse kauplemisvõtte kasutamiseks.

  • Tarbija, kes polnud kunagi krediidiandja teenuseid kasutanud, sai laenupakkumiste sõnumeid iga kahe nädala tagant. TTJA leidis, et liiga tihe otsepostituste saatmine kvalifitseerus agressiivse kauplemisvõtte alla.

  • Krediidiandja teavitas SMS-i teel vähemalt kolmel järjestikusel päeval tarbijat poolelijäetud laenulimiidi taotlusest ning edastas linke uue taotluse esitamiseks. TTJA hinnangul ei saanud sellist tegevust lugeda tavapäraseks müügiedenduseks, vaid tarbija liigseks mõjutamiseks laenutaotlust esitama ning seega agressiivseks tegevuseks.

TTJA algatas ebaausa kauplemisvõtte kasutamise tõttu järelevalvemenetlused viie ettevõtja suhtes. Kuna osadel laenupakkumistel puudus ka viide nendest loobumiseks, siis edastas TTJA märgukirja koos kuvatõmmistega ka andmekaitse inspektsioonile.

Iga laen on finantskohustus

TTJA paneb tarbijatele südamele, et iga laen on finantskohustus, mis tuleb krediidiandjale tavaliselt koos intressi ja muude kuludega tagasi maksta. Seega tasub alati enne laenamist mõelda, kas laen on tingimata vajalik või saab kulutuse teha ka lihtsalt veidi hiljem kõrvale pandud rahast. Kui raha kõrvale panna ei õnnestu, satutakse ilmselt ka laenu tagasimaksmisega raskustesse.

Eriti tasub järele mõelda, kas sünnipäeva- ja jõulukinkide või igakuiste kulude laenu abil tasumine on mõistlik või toob see hiljem näiteks ettearvamatute kulutuste tõttu kaasa täiendavaid rahalisi probleeme.

Kui laenamine on päriselt vajalik, siis soovitab TTJA teha eeltööd, sh võtta mitu pakkumist ja tutvuda lepingueelse teabega.

Kui midagi jääb arusaamatuks, siis tasub krediidiandjalt lisainfot küsida. Järjepidevate ja soovimatute SMS-i ja e-posti teel saadetavate laenupakkumiste puhul tasub meeles pidada, et nendest on õigus loobuda. Kui loobumisjuhised on puudulikud või arusaamatud, siis tuleb võtta ühendust laenupakkujaga.

Tarbijat ei tohi survestada

Krediidiandja peab oma tegevuses hoiduma ebaausate kauplemisvõtete kasutamisest, andma tarbijale lepingueelset teavet ja selgitusi võetava laenu kohta, järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet ning hindama krediidi kulukuse määra ülempiiri vastavust lubatule.

Krediidiandja ei tohi tarbijat liigselt survestada laenu võtma, laenulimiiti suurendama või poolelijäänud laenutaotlust lõpetama. Laenu pakkudes tuleb hoiduda eksitavate väidete ja ka eriliste asjaolude teadlikust ärakasutamisest nagu päevakajalised sündmused või tarbija raske majanduslik seis, kuna need võivad mõjutada tarbijat esitama laenutaotlust, mida ta muul juhul ei oleks esitanud.