Linnaliikuvuse kava kohaselt soovib Tallinn parkimisteenuse õiglaselt hinnastada ning vähendada isikliku sõiduautoga tehtavaid liikumisi. Inimesed suunatakse ühistransporti jms kasutama. Kavas on ka kirjas, et tasulist parkimisala laiendatakse ning parkimistasud kaasajastatakse nõudlusest lähtuvalt. Samuti on linnal plaanis järelevalvet suurendada.

Elanike soodustingimustel parkimise hind viiakse vastavusse pikaajalise parkimise turuhinnaga. Uute arenduste elanikele ei kehti tänaval soodustingimustel parkimine. Parkimise puhul rakendatakse dünaamilist hinnastamist: parkimistasu oleneb parkimiskohtade tegelikust kasutusest.