Auvere elektrijaam on Ida-Virumaal Auvere külas asuv elektrijaam, mis kuulub Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine.

Auvere elektrijaam on uusim Eestisse rajatud põlevkivil ja biomassil töötav elektrijaam, mis valmis põhiosas 2015. aastal. Auvere elektrijaamas on kasutusel keevkihttehnoloogia ning kuni 50% ulatuses on võimalik asendada jaamas kasutatav põlevkivi biomassiga.

Eesti Energia AS pressiesindaja Mattias Kaiv selgitas Ärilehele, et paralleelselt regulaarse aastahooldusega võeti praeguse seisaku ajal ette ka jaama kahe soojusvaheti vahetus. Enefit Power on koostöös katlaehitaja ja TalTechi Energiatehnoloogia Instituudi spetsialistidega läbi viinud põhjaliku analüüsi, kuidas jaama töökindlust tõsta. Peamised suuremahulised hooldus- ja paigaldustööd on tänaseks tehtud, kuid lisaaega nõuab veel seadistamine ja mitmesugused tööd erinevatel režiimidel töötamiseks.

„Mäletatavasti moderniseeriti eelmisel aastal neljast soojusvahetist kaks, mis tõstis jaama töökindluse selle aasta kuue kuu lõikes üle 90%. Kaks ülejäänud soojusvahetit (millest üht tabas ka viimatine rike) vahetatigi välja käesoleva aastahoolduse käigus, et jaam oleks tulevaks talveks valmis,“ lisas Kaiv.

Kuivõrd Auvere jaama turule pakutav võimsus on 274 megavatti (võrdluseks Olkiluoto 3 võimsus on näiteks 1600 megavatti), on Eesti Energia sõnul selle mõju meie regiooni elektrihinnale pigem väike.

Lekked arenevad ülimalt kiiresti

Soojusvaheti on suur komplekt tihedalt koos olevaid torusid, mille ümber liigub üle 800 kraadine tuhk ja kuumutab torudes auru üle 500 kraadise temperatuurini ning kergitades surve 170 Barini. Sellistes tingimustes piisab väikseimastki mikropraost, et tekiks leke, millest väljuv rõhu all olev kuum aur lõikab kõrvalasuvate torude seintesse augud. Seal väljuv aur kahjustab omakorda järgmisi torusid ja nii arenevad lekked ülimalt kiiresti.

„Auvere elektrijaama soojusvahetitega tekkis probleeme veel enne jaama vastuvõtmist käivituse ajal. Toona viidi ehitaja poolt pakutud tehnilised muudatused sisse, kuid sellest hoolimata esines tõrkeid, mis on olnud jaama korduvate seisakute põhjuseks,“ sõnas Kaiv.

Üle-eelmisel aastal lõppes vaidlus ehitajaga ja kogu vastutus elektrijaama eest läks Enefit Powerile, mis andis vabamad käed elektrijaama töökindluse tõhustamisele suunatud tegevuste planeerimisel ja teostamisel. Koostöös katlaehitaja ja TalTechi energiatehnoloogia instituudi spetsialistidega viidi läbi põhjalik analüüs ning töökindluse tõstmiseks moderniseeriti eelmisel aastal korrapäraste hooldustööde käigus kaks soojusvahetit neljast, mis oluliselt tõstis jaama töökindlust. Kaks ülejäänud soojusvahetit vahetati välja käesoleva aastahoolduse käigus. Need uuendused võiksid anda olulise panuse jaama töökindluse tõstmisesse.

Universaalteenuse tootmishinna osas pole Enefit Power Konkurentsiametiga seni üksmeelele jõudnud.